5 yılda 2,2 milyon kişi konut kredisi kullandı!

Yazıyı paylaş:

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, konut kredilerinin verilerini paylaştı.TBB’nin banka ve finansal kuruluşlardan topladığı kredi bilgileri kullanılarak hazırlanan çalışma, konut kredisi miktarı ve kullanan kişi sayısının istikrarlı bir şekilde arttığını gösteriyor. Çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, konut kredilerinin diğer bireysel kredi türlerine göre daha hızlı arttığına dikkat çekerek, 2016 döneminde bu kredilerin milli gelire oranının 2 puan artarak yüzde 7 seviyesine çıktığını söyledi.

TBB Başkanı Aydın, “2016 sonu itibarıyla konut kredisi kullanan kişi sayısı 2 milyonu aştı. En çok tercih edilen kredi dilimlerinin 100 bin ilâ 150 bin TL arasında, en çok tercih edilen vadenin ise 8 yıl olduğunu görüyoruz. Konut kredisini en fazla kullanan yaş aralığı ise 31-41 arası” dedi. İşte Türkiye’nin 2016 konut kredisi karnesi…

 

  • Son üç yılda artış yüzde 14

Konut kredileri 2011-2016 döneminde yıllık ortalama yüzde 21 artarak 168 milyar TL oldu. Son üç yıla göre yıllık bazda artışlar yüzde 14 seviyesinde gerçekleşti. Yıllık bazda ortalama reel büyüme ise yüzde 12 düzeyinde oldu.

 

  • Konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı arttı

Konut kredilerinin, toplam kredilere oranı yüzde 9 olup yaklaşık aynı kaldı. Öte yandan, konut kredilerinin bireysel krediler içindeki payı 7 puan artarak yüzde 39’a yükseldi. Konut kredilerinin gayri safi yurtiçi hasılaya oranı yüzde 5’ten yüzde 7’ye yükseldi. Bu oranın AB ülkeleri ortalaması 2014 yılında yüzde 43 düzeyinde.

 

  • Konut kredisi kullanan (stok) kişi sayısı 2 milyonu geçti

Konut kredisi olan kişi sayısı, stok olarak, 2011-2016 döneminde yüzde 69 artarak 1,3 milyondan 2,2 milyona ulaştı. Aynı dönemde ortalama kredi miktarı 57 bin TL’den 75 bin TL’ye yükseldi.

Konut Kredisi Kullanan (stok) Kişi Sayısı ve  Kişi Başına Düşen Ortalama Miktar

 

  • Konut kredilerinde ortalama vade 90 ay oldu

Kişi başına kullanılan konut kredisi miktarı ortalama 81 bin TL’den 126 bin TL’ye ulaştı. Kullandırılan konut kredilerinin ortalama vadesi ise 90 ay oldu. 2016 yılında, konut kredisi kullanan kişi sayısı 2015 yılına göre yüzde 1 artarak, 491 bin kişiye ulaştı. Kişi başına düşen ortalama kullandırım miktarı ise 2016 yılında yüzde 11 artarak 126 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

 

 

  • Konut kredisinde ortalama kullanım miktarı 100-150 bin TL

Konut kredilerinin miktar aralıklarına göre yoğunlaşması 75-100 bin TL ile 100-150 bin TL aralıklarında oldu. 2016 yılında 150 bin TL üzeri kredi kullanan kişi sayısı artmıştır. Bu aralıkta, 2015 yılında 71 bin kişi 2016 yılında ise 93 bin kişi konut kredisi kullandı. 2015 yılında konut kredisi kullanımında 50-75 bin TL, 75-100 bin TL ve 100-150 bin TL aralıklarında konut kredisi kullanan kişilerin yoğunluklarının eşit düzeyde olduğu görüldü. 2016 yılında ise 100-150 bin TL ve 150 bin TL üzeri konut kredisi kullanımında yoğunlaşma arttı.

 

En çok konut kredisini  31-41 yaş aralığı kullandı

2016 yılında konut kredisi kullananlardan 26-30 yaş aralığında olanların sayısı 69 bin kişi, 31-35 yaş aralığında olanların sayısı 87 bin kişi, 36-41 yaş aralığında olanların sayısı 94 bin kişi. 2011 yılında ise konut kredi kullananlardan, 26-30 yaş aralığında olanların sayısı 66 bin kişi, 31-35 yaş aralığında olanların sayısı 89 bin kişi, 36-41 yaş aralğında olanların sayısı 91 bin kişiydi.


BENZER YAZILAR