Adım adım riskli bina tespiti!

Yazıyı paylaş:

Kentsel dönüşüm kapsamında hak sahibi olduğu binayı yenilemek isteyenler için ilk şart risk raporuna sahip olmak… Peki kimler kentsel dönüşüme başvurabilir? Riskli bina raporu nasıl alınır? Riskli bina raporu alan hak sahipleri kentsel dönüşüm sürecini yaşarken nasıl hareket etmeli, nelere dikkat etmeli? Riskli bina yakımı nasıl olmalı?

 

Risk tespiti için neler yapmalı?

Kentsel dönüşümden faydalanmanın ilk adımı, söz konusu binayla ilgili risk tespitinin yaptırılması… İşte risk tespiti yaptırmak için bilmeniz gerekenler…

• Risk tespiti için T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na, belediyelere, il özel idarelerine, büyükşehirlerde büyükşehir belediyelerine, büşükşehir ilçe belediyelerine veya Bakanlık tarafından lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara başvurmak gerekiyor.

Risk tespiti başvurusu için, başvuru sahipleri sayısında herhangi bir çoğunluk aranmıyor. Maliklerden birinin veya kanuni temsilci olarak seçilen kişinin müracaatı risk tespiti sürecinin başlaması için yeterli.

• Risk tespiti başvurusu, tapu belgesi ve kimlik belgesi fotokopisiyle yapılıyor.

• Riskli yapılar, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre tespit ediliyor.

• Riskli olduğu tespit edilen binalar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne bildiriliyor.

• Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından incelenen raporlarda bir eksik veya yanlış hususlar varsa rapor ilgililere iade ediliyor. Onaylanan raporlarsa ilgili tapu müdürlüğüne bildiriliyor.


BENZER YAZILAR