Aile konutu ile ilgili eşlerin hakları neler?

Yazıyı paylaş:


Aile konutu, evli çiftin düzenli yerleşim amacıyla kullandığı ve yaşadığı, barınmak amacıyla ikamet ettiği yer olarak tanımlanıyor. “Aile konutu” tanımı, Medeni Kanun’un 194. maddesinde geçiyor.
Aile konutu olma şartı, söz konusu ikamette aile yaşamının evlilik birliği içinde yürüyor olması… Yazlık gibi sürekli oturulmayan konutlar aile konutu kapsamına girmiyor.

 

Ev değiştirmenin 5 nedeni!

 

“Aile konutu” kaydı nasıl yaptırılır?

• Malik olmayan eş kayıtlı bulundukları muhtarlıktan oturdukları evin ikametgâh olduğuna dair bir belgeyi alarak, evlenme cüzdanıyla birlikte Tapu Sicil Müdürlüğü’ne müracaat edebiliyor.
• Bu müracaatla birlikte tapu sicil müdürü gerekli işlemleri yaparak taşınmazın tapu kütüğünün şerhler hanesine “aile konutudur” kaydını düşüyor.
• Bu kaydın düşülmesi ile birlikte bazı haklardan yararlanmak mümkün oluyor. Mesela tapu kütüğüne şerh konulduktan sonra malik olan eş, eşinin haberi olmadan aile konutunu satamıyor.
• Üzerinde eşinin muvafakatı olmadan mülkiyeti sınırlayan işlemler yapamıyor. Örneğin, bir kredi alacaksa evi bankaya ipotek ettiremiyor.

 

Çocuk odası dekorasyon fikirleri

 

Eşlerin aile konutundaki hakları neler?

• Eşlerden biri, aile konutunun kira sözleşmesini tek başına feshedemiyor, devredemiyor ya da tapuda üzerindeki haklarını sınırlayamıyor.
• Aile konutuyla ilgili yapılabilecek her işlem için eşlerden diğerinin de imzasının, yani açık onayının bulunması gerekiyor. Örneğin, kira sözleşmesi evli çiftin ortak açık imzası olmadan geçerli sayılmıyor.

 

Aile konutu şerhi konulan ev satılabilir mi?

• Türk Medeni Kanunu ailenin oturduğu konuta özel düzenlemeler ve sınırlamalar öngörüyor. Bu düzenlemelere göre malik olmayan eş tapu kütüğüne aile konutu şerhi koydurabiliyor.
• Tapuda aile konutu şerhi konulmuş olduğu halde satılırsa, bu satış geçersiz kabul ediliyor.
• Rızası olmayan eş, Türk Medeni Kanunu’nun 194. maddesine göre tapu iptal ve tescil davası açabiliyor. Dava sonucunda, yapılan satış işlemi ve üçüncü şahıs üzerinde kayıtlı olan aile konutuyla ilgili tapu kaydı iptal ediliyor.


BENZER YAZILAR