Ankara, en yüksek gelirli şehir!

Yazıyı paylaş:


Türkiye’de tüm şehirleri kapsayan gelir ve yaşam koşulları araştırması sonuçlandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmada ülkenin en yüksek gelire sahip, gelir eşitsizliğinin en düşük oranda yaşandığı ve yoksulluk oranının en yüksek olduğu şehirler sıralandı.

 

3 büyükşehirde konut satış şampiyonu ilçeler!

 

• Türkiye’de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2015 yılında 16 bin 515 lira olarak hesaplandı.
• İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey Bölgeleri itibarıyla söz konusu geliri en yüksek olan bölge 22 bin 516 lirayla Ankara oldu.

 

Ankara’nın 2016 konut projeleri!

 

Türkiye’de geliri en yüksek olan ilk 3 şehir
o Ankara: 22 bin 516 TL
o İstanbul: 22 bin 67 TL
o İzmir: 19 bin 689 TL

 

Türkiye’de geliri en düşük olan ilk 3 şehir
o ŞanlıurfaDiyarbakır: 22 bin 516 TL
o Mardin, Batman, Şırnak, Siirt: 8 bin 184 TL
o Van, Muş, Bitlis, Hakkari: 8 bin 773 TL

 

Konutta prim yapan 5 şehir!

 

Gelir eşitsizliği en çok ve en az yaşanan şehirler
• Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, 1’e yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade eden Gini katsayısı Türkiye’de 2015 itibarıyla 0,397.
• Gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu şehirler (Gini katsayısı en düşük olanlar)
o KırıkkaleAksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir: 0,308
o Kastamonu, Çankırı, Sinop: 0,310
o Zonguldak, Karabük, Bartın: 0,315
Gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu bölgeler (Gini katsayısı en fazla olanlar)
o Şanlıurfa, Diyarbakır: 0,420
o Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan: 0,400
o İstanbul: 0,397

 

Göreli yoksulluk oranı hangi şehirlerde daha yüksek?
Yoksulluk sınırı, her bölge için eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert medyan (ortanca) gelirin yüzde 50’si temelinde hesaplanıyor.

 

• Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu şehirler
o Antalya, Isparta, Burdur: Yüzde 14,1
o Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan: Yüzde 13,9
o İzmir: Yüzde 12,8

 

• Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu şehirler
o Van, Muş, Bitlis, Hakkari: Yüzde 5,3
o Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak: Yüzde 7,3
o Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Zonguldak, Karabük, Bartın: Yüzde 8,6

 

• Geliri yüzde 60’ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler
o Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan: Yüzde 23,7
o Şanlıurfa, Diyarbakır: Yüzde 22,1
o Antalya, Isparta, Burdur: Yüzde 20,3

 

• Geliri yüzde 60’ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler
o Van, Muş, Bitlis, Hakkari: Yüzde 10,3
o Zonguldak, Karabük, Bartın: Yüzde 12
o Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir: Yüzde 13,1


BENZER YAZILAR

Yorum Yap