Apartmanda gürültü yapmanın cezası nedir?

Yazıyı paylaş:

Apartmanda yaşayanların en çok şikayet ettikleri konuların başında gürültü gelir. Komşuluk ilişkilerini etkiler boyutuna gelen gürültü ise birçok probleme sebep olabiliyor. Apartmanda gürültünün sınırı, Kabahatler Kanunu, Çevre Kanunu ve Apartman Gürültü Yönetmeliği’yle belirleniyor. Bu kanunlar ve Apartman Gürültü Yönetmeliği; “Apartmanda gürültü yasağı saatleri”, “Apartmanda gürültü kuralları”, “Apartmanda gürültü yapmanın cezası” gibi birçok konuya açıklık getiriyor. İşte apartmanda yaşadığınız gürültü problemi için yapabilecekleriniz…

Apartman gürültüsüne para cezası 

Kabahatler Kanunu 36 maddesinde yer alan “Gürültü” başlığı şunları kapsıyor;
• Madde 36 – (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
• (2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
• (3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.

Çevre Kanunu 14. Maddesi “Gürültü” başlığı ise şu şekilde;
Madde 14 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/11 md.)
• Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır.
• Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır.

Pazar günü ve resmi tatillerde ses yasak! 

Diğer yandan Apartman Gürültü Yönetmeliği’ne göre de apartmanda gürültüyle ilgili kurallar belli bir çerçeve içerisinde belirlenmiş durumdadır. Bu kurallar şu şekildedir;
• Her türlü gereksiz gürültüden kaçınılması zorunludur.
• Mesai günlerinde öğleyin saat 13:00 ile 15:00 arasında (öğle istirahati) ve geceleri saat 19:00 – 07:00 gürültülü hareketler yasaktır.
• Pazar günü ve resmi tatil günleri tüm gün boyunca istirahat vakti olarak kabul edilir.
• Mekanik ve elektronik müzik aletlerinin ve ses aygıtlarının sesi genel olarak sadece odanın içinde duyulacak kadar açılır.

Apartmanda gürültü cezası için nereye başvurulur?

Apartmanda yaşanan gürültü meselesini komşunuzla iletişim kurarak çözümleyemiyorsanız, bir dilekçe yazarak savcılığa başvurabilirsiniz.

 


BENZER YAZILAR