“Bekara ev yok” tarih oluyor

Yazıyı paylaş:


Ev sahiplerinin evli olmayan kişilere evini kiraya vermemesi suç kapsamına giriyor. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanun Tasarısı TBMM’den geçti. Yasayla, “cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep,  felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaşa dayalı” ayrımcılık yasak olacak.  Böylece artık “bekara ev yok” diyen ev sahiplerine 15 bin TL’ye kadar idari para cezası kesilecek. 

 

Ayrımcılığı ispat etmek gerekiyor

Ayrımcılığa uğradığını düşünenler iddiasının ispatlayacak emare ve olgularla kurula başvurabilirken, karşı tarafın da ayrımcılık yasağını ve eşit muamele ilkesini ihlal etmediğini ispat etmesi gerekecek.


BENZER YAZILAR