Binalarda su yalıtımı zorunlu oldu!

Yazıyı paylaş:


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imar mevzuatı kapsamında, projelendirme ve yapılaşmaya ilişkin usul, esas ve standartlara ilişkin düzenlemelere göre hazırlanan “Binalarda Su Yalıtımı Yönetmeliği”, Resmî Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelik; Türkiye’deki mevcut yapı stoğunun özellikle su yalıtımı problemiyle karşı karşıya olması, pek çok binada nem ve su problemi nedeniyle yüksek onarım ve güçlendirme maliyetlerinin ortaya çıkması nedeniyle hazırlandı. Yönetmelikle birlikte binalarda su ve neme karşı alınması gereken önlemlerin teknik kuralları belirlendi.

 

1 Haziran 2018’de yürürlüğe girecek
Binanın taşıyıcısının korunmasının yanında, kullanım ömrünün artırılmasını da hedefleyen yönetmelik, temel, bodrum perdeleri, ıslak hacimler, balkon, çatı, teras, su deposu gibi su ve neme maruz kısımlarda uygulanacak su yalıtım kurallarını da içeriyor.
Ayrıca, sudan etkilenecek hastaneler, okullar, yurtlar, kamu binalarında ve yüksekliği 51 metreyi geçen binalarda su yalıtımı yapılması zorunlu olacak.
Yönetmelikle bodrum ve temeldeki yalıtımlara binanın özellikleri, çevredeki zeminin cinsi ve yeraltı su durumuna göre karar verilecek.
Düzenleme kapsamında yapısal geçirimsizlik için nitelikli beton kullanılacak, açık teraslarda malzemenin güneş ışınlarına dayanım şartı aranacak ve yeşil çatılar için malzemede ilave özelliklerin sağlanması da zorunlu olacak.
Böylelikle su yalıtımı konusunda kamuoyu ve sektörün bilinçlendirilmesinin yanı sıra, doğru projelendirme, doğru malzeme seçimi ve doğru uygulamanın yapılması ve denetlenmesi de sağlanacak.
Yönetmeliğin, tüketiciler, yapımcılar, tasarımcılar ve denetimciler için yol gösterici olması bekleniyor.

 

Balkon ve çatılarda su yalıtımı
Balkon ve çatılarda uygulanacak yalıtım detayları; yüzeyin eğimi, alanı, kullanım amacı, çatının türü, bitkilendirme yapılıp yapılmayacağı, maruz kalacağı en düşük ve en yüksek sıcaklıklar, rüzgâr yükleri, yağış miktarı, güneşin zararlı ışınları gibi iklim koşullarına bağlı etkiler dikkate alınarak belirlenecek.
Toprak veya dış hava ile temas eden eğimli çatılar, teras çatılar (gezilen veya gezilmeyen) ile balkon ve benzeri alanlardaki su yalıtım tedbirleri, basınçsız su etkisi dikkate alınarak tasarlanacak.
Çatı ve balkon yüzeylerinde suyun birikmemesi ve yapıdan uzaklaştırılması amacıyla döşenen tahliye sistemi, çatının kullanım amacı ve boyutları, yağış miktarı gibi özellikler dikkate alınarak tasarlanacak. Çatılarda yağmur suyunun yapı içine alınmadan en kısa mesafeden bina dış cephesinden uzaklaştırılması gerekecek.
Binaya bitişik olarak, çevresinde uygulanacak zemin kaplamaları, yağmur sularının uzaklaştırılması ve filtrasyonuna imkan sağlayacak şekilde uygulanacak.

 


BENZER YAZILAR

Yorum Yap