Bursa Gemlik nereye taşınıyor?

Yazıyı paylaş:

Yaklaşık olarak 109 bin 494 nüfusuyla Bursa’nın en kalabalık beşinci ilçesi olan Gemlik taşınıyor!  Gemlik’te deprem riski altındaki yerleşim yerlerinde yaşayanların daha güvenlik bir bölgeye nakledilmesi için gerekli düzenleme Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki, Gemlik nereye taşınacak? İşte detaylar…

 

Gemlik nereye taşınıyor?

Bursa Gemlik 266,05 hektarlık alana taşınacak. KHK kapsamında Gemlik ilçesinde Manastır Mevkii’nde bulunan Cumhuriyet ve Cihatlı mahallerine ilk etapta 8 bin konut yapılması planlanıyor. Bu bölgelerde devam eden bin 400 konut ile yapı sayısının 9 bin 400’e ulaşacağı belirtildi.

 

Gemlik ile ilgili 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un Geçici 25’inci maddesi şöyle: “Bursa ili Gemlik ilçesinde deprem tehlikesi altında bulunan yapıların dönüştürülebilmesi ve yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi için orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22’nci maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir.”

 

Gemlik satılık daire fiyatları 113 bin 732 TL’den başlıyor!

Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, Gemlik satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları yüzde 0.94 artış gösterdi. Gemlik ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 1.516 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 20 yıl olarak hesaplanıyor.

2018 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda Gemlik’te satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 113 bin 732 TL ile 189 bin 600 TL arasında değişiyor.

 


BENZER YAZILAR