Değerli Konut Vergisi bir yıl ertelendi! 

Yazıyı paylaş:


Değerli Konut Vergisi ile ilgili yeni gelişmeler yaşandı. Bir yıl ertelenen Değerli Konut Vergisi’nde vergi oranları da değişti. İşte tüm detayları…

TBMM Genel Kurulu’nda İmar Kanunu’nda da değişiklikler içeren Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne yeni 5 madde ilave edildi.

Kabul edilen maddelere göre öne çıkan üç değişiklik şöyle:

• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından değer belirleme uygulamasına son verilecek.

• Değeri 5 milyon liraya kadar olan mesken nitelikli taşınmazlar Değerli Konut Vergisi’ne tâbi olmayacak.

• Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen bina vergi değeri esas alınacak.

 

Beyanname 2021 yılında verilecek

Değerli konut vergisine ilişkin mükellefiyet 2020 yılının başından itibaren geçerli olacak. 2020 yılına ilişkin olarak, 2020 yılında verilmesi gereken beyanname verilmeyecek, vergi tahakkuk ettirilmeyecek. Cumhurbaşkanı bu hükümde yer alan süreleri bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

 

Tek meskeni olanlar muaf

TOKİ Başkanlığı’nın sahip olduğu mesken nitelikli taşınmazların, tek meskeni olanların ve birden fazla değerli konut kapsamına giren taşınmazı bulunanların en düşük değerli taşınmazı Değerli Konut Vergisinden muaf olacak.

 

Değerleme oranları da değişti

Değeri 5 milyon lira ile 7,5 milyon lira arasında olan konutlarda, 5 milyon lirayı aşan kısım için binde 3; değeri 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olan konutlarda, 7 milyon lirayı aşan kısım için binde 6; değeri 10 milyon liradan fazla olan konutlarda 10 milyon lirası için 22 bin 500 lira, fazlası içinse binde 10 oranında vergilendirme yapılacak.

Ayrıca, paylı mülkiyette ve el birliği mülkiyette matrahın hesabında mesken nitelikli taşınmazın toplam değeri esas alınacak.

 

Bina vergi değeri esas alınacak

Değerli Konut Vergisi’ne ilişkin mükellefiyet 2021 yılının başından itibaren başlayacak. Değerli konut vergisinin uygulanmasında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin kanunlaşarak yürürlüğe girmesinden önce Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen değerler dikkate alınmayacak.
Ayrıca değerli konut vergisine ilişkin hükümleri içeren Emlak Vergisi Kanunu’nun 43. maddesi yürürlükten kaldırıldı.

 


BENZER YAZILAR

Yorum Yap