Doğal sit alanlarıyla ilgili 86 projede sona gelindi

Yazıyı paylaş:


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sağlıklı çevre koşullarında yaşamın sağlanması ve ülke ölçeğinde ekosistem hizmetlerine destek veren korunan alan miktarının artırılması hedefiyle “Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi”nin başlatıldığını ve bu çalışmaların 86’sında sona gelindiğini açıkladı.

Dünyada gelişen teknolojilerin bilinçsiz ve kontrolsüz kullanımı nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların doğada neden olduğu çöküşü durdurmak amacıyla doğayı ve doğal kaynakları koruma düşüncesinin son zamanlarda hızla yayıldığını belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dünya Tabiatı Koruma Birliği (IUCN) verilerine göre, dünya yüzeyinin yüzde 5’inden fazlasının “korunan alan” olarak ayrıldığını belirtti.

Kurum, koruma konusunda hassas ülkelerde bu oranın yüzde 20’lere kadar çıktığının da altını çizdi. Türkiye’nin korunan alanlarının deniz ve kıyılardan dağlara, deltalardan ormanlara, yaylalardan bozkırlara, göl ve akarsu sistemlerine, derin vadiler ve kanyonlardan buzullara kadar çeşitli doğal ekosistem ve oluşumları barındırdığına dikkati çeken Kurum, “Ülkemiz, zengin biyolojik çeşitlilikle bunların doğal yaşam alanlarını barındırıyor. Bu nedenle ülkemizde gelecek nesilleri de düşünerek korunan alan ve kişi başına düşen yeşil alan miktarımızın artırılması çok önemlidir.” ifadesini kullandı.

 

TOKİ 50 bin konut projesi kuraları başladı

 

Doğal kaynaklar gelecek nesillere aktarılacak

Kurum, kaynakların korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanmasının ülkenin geleceği açısından önem taşıdığına işaret ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu kapsamda daha önce nitel tespit ve göreceli kararlarla tescili yapılmış doğal sit alanlarının, biyo-ekolojik, jeolojik, hidrojeolojik, jeomorfolojik ve peyzaj değerlerinin belirlenmesi ve önerilerin ortaya konması amacıyla 4 mevsimi kapsayacak şekilde ‘Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi’ ile çoğunluğu akademisyenlerden oluşan uzman proje ekiplerince, doğal sit alanlarının değerlendirilmesine ilişkin teknik esaslar, bilimsel bulgular doğrultusunda hazırlandı ve sonucunda yeni kategoriler önerildi.” Kurum, bu bağlamda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyon üyelerinin değerlendirdiği raporların, bilimsel kriterler esas alınarak hazırlandığından subjektif yaklaşımı ortadan kaldırdığının altını çizdi.

 

İzmir’de en uygun evler bu ilçelerde!

 

“86 proje tamamlandı”
Bugüne kadar tescil edilerek yönetilen ve korunan alanlarla birlikte, Türkiye’de yer alan potansiyel kara, su ve denizel koruma alanlarının belirlenerek ekosistem hizmetlerine kazandırılmasının Bakanlığın en önemli görevleri arasında olduğunu belirten Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı çevre koşullarında yaşamın sağlanması ve ülke ölçeğinde ekosistem hizmetlerine destek veren korunan alan miktarımızın artırılması hedefimizle ‘Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi’ başlatıldı ve bu çalışmaların 86’sında sona gelindi.

Söz konusu projeyle, ülkemizde her yıl korunan alan miktarımızı yüzde 20 artırma hedefine ulaşmak için çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Projeyle, ülkemizdeki korunan alan miktarımızı artıracağız, tespit edilen yeni tür ve habitatlarla da bilim camiasına katkı vereceğiz.”

 

“2,5 milyon hektara çıkmış olacak”
Murat Kurum, toplam sit alanı sayısının 2 bin 430 olduğu bilgisini vererek, şunları kaydetti:

“Toplam yürüyen proje 830’dur ve 86’sını da tamamladık. Ayrıca sene sonuna kadar tamamını onaylamış olacağız. Böylece bu çalışmanın sonunda sit alanlarımızın büyüklüğü yüzde 20 artarak 2 milyondan 2,5 milyon hektara çıkmış olacak. Ayrıca sit alanlarıyla beraber özel çevre koruma bölgeleri, sulak alanlar, milli parklar da katıldığında toplam korunan alan miktarımızı 8 milyon hektar civarında olup, 5 senede bu rakamı 2 katına çıkararak, uluslararası kriterlere uygun hale getirmek için ülke yüzölçümümüzün yüzde 17’sine çıkarmayı hedefliyoruz.”

 

 

Kaynak: AA

 


BENZER YAZILAR