En çok merak edilen 15 emlak terimi!

Yazıyı paylaş:

Gayrimenkul dünyasında kullanılan özel terimler, sektör çalışanları için oldukça önemli. Özellikle başarıya odaklanan gayrimenkul danışmanlarının emlak terimlerine daha iyi hâkim olması gerekiyor.

Emlak sektöründe birçok terim var ancak bazılarıyla sık karşılaşıyoruz. Emlak terimlerini bilmek işinizde profesyonel olduğunuzu gösterir ve müşterilerinizin gözünde bilgili, güvenilir bir imaja sahip olmanızı sağlar.

İşte en çok merak edilen 15 emlak terimi ve anlamı! Daha fazla bilgi için Zingat Emlak Sözlüğü’nü mutlaka ziyaret edin.

 

 

1) Amortisman (geri dönüşüm süresi)

Amortisman; taşınmaz malların ve varlıkların aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade ediyor. Emlak sektöründe ise en kısa tanımı “kiraya verilen konutun geri dönüş süresi” olarak özetlenebilir.
Amortisman; gayrimenkul yatırımının yıllar içerisinde sağlayacağı kira geliriyle ortaya çıkıyor. Amortisman süresini hesaplamak için yatırımın bugünkü değerinin, aylık kira gelirine bölünmesi gerekiyor.

 

2) Portföy (emlak portföyü)

Kazanç sağlamak amacıyla tutulan yatırım araçlarının bütünü portföy olarak adlandırılıyor. Emlak danışmanlarının oluşturduğu satılık ve kiralık gayrimenkullerinin tümüne emlak portföyü deniyor.

 

Yaz sezonunda emlak satışlarını artırmanın yolları!

 

3) Bölge raporu

Gayrimenkul danışmanının hizmet verdiği bölgeyle ilgili müşterilerinin gayrimenkul almak için ihtiyaç duydukları bilgileri vermesini kolaylaştıran rapor.

Zingat Bölge Raporu, bir bölgede yatırım yapmak, gayrimenkul satın almak, satmak ya da kiralamak isteyenlere uzun uğraşlar sonucu elde edebilecekleri bilgileri anında sunuyor. Bu raporla kullanıcılar il, ilçe, mahalle kıstaslarına göre yıl yıl konut satış ve kira fiyat trendleri, ortalama 100 metrekarelik bir konut için satış fiyatı ve kira değeri bilgileri, geri dönüş süresi (amortisman süresi) ve sosyo-ekonomik özellikler ile ilgili bilgilere ulaşabiliyor.

Zingat Bölge Raporu, kullanıcılarının bu bilgileri ısı haritasında görüntülemesini sağlayarak, onların karmaşık tablo ve sayılarla meşgul olmadan kendi bütçelerine uygun bölgeleri kolayca belirleyebilmelerine imkân tanıyor. Ayrıca kullanıcılar bu özellik sayesinde harita üzerinde yer alan menü ile ulaşım, okul, hastane ve kafe gibi sosyal alanları da kolayca görüntüleyebiliyor.

 

4) Brüt metrekare

Dairenin sahip olduğu bütün alan anlamına geliyor. Ev duvarlarının iz düşüm olarak belirtilen alanları ve balkon brüt metrekareye dahildir. Bazı dairelerde brüt metrekareye otopark, sığınak odası, sosyal alanlar gibi ortak kullanım alanları da dahil edilir.

 

5) Rayeç bedeli (belediye rayiç bedeli)

Rayiç bedel, genel kullanım olarak “pazar değeri” anlamını taşıyor. Bir taşınmazın güncel gayrimenkul pazarı koşullarına göre belirlenen en düşük alım-satım miktarına “rayiç bedeli” deniyor. Rayiç bedel belirlemesi belediyelerin hizmetleri kapsamına giriyor. Rayiç bedel, belediyenin belirlediği mahallenin metrekare bazında en alt limitten yüksek olması şartıyla evin satın alma bedelini, belediyeye bildirdiğiniz ve belediyenin de resmileştirdiği bedeldir.

Rayiç bedelin belirlenmesi gayrimenkul alım-satım işlemlerinde gerekli oluyor. Örneğin bir konut satın alımı sürecinde yapması gereken ilk işlem, konutun bağlı bulunduğu belediyede rayiç bedelin belirlenmesi oluyor.

 

Zingat Emlak Sözlüğü için tıklayın!

 

6) Emlak beyannamesi

Emlak beyanı, kısaca o taşınmazın kime ait olduğunu ispatlanması olayıdır. Şahıs, kurum ve kuruluşların o gayrimenkulün (bina, ev, arazi, arsa) kendilerine ait olduğunu ispatlamaları için Belediyeye başvurup, bazı belgeler vermeleri gerekir. Bu belgelere dayanarak devlet o gayrimenkulü vergilendirir.

 

7) Fek yazısı

Arapça kökenli bir kelime olan fek, feshetme, kaldırma, kesme, ayırma, bitirme anlamındadır. Örnekle anlatmak gerekirse; Konut kredisiyle alınan konutun tüm borçlarının ödenmesinin ardından banka tarafından hazırlanan resmi belgeye “fek yazısı” deniyor. Fek yazısında banka kredisi ödemesi tamamlanan kişiye ait konutun ipoteğinin kaldırıldığına dair bilgiler yer alıyor.

 

8) Gayrimenkul sertifikası

Gayrimenkul sertifikası gayrimenkul projesi hayata geçiren firma tarafından projenin finansmanında kullanılmak üzere ihraç edilen menkul kıymetlerdir. Daha basit olarak anlatmak gerekirse, vatandaşların devlet güvencesinde işlem gören konut projelerinden metrekare bazında hisse satın alabilmesidir.

 

9) Hisseli tapu

Taşınmaz malların mülkiyet hakkının kime ait olduğunu gösteren tapu hangi durumlarda “hisseli tapu” olarak adlandırılıyor. Tapu sahibinin birden fazla kişi olduğu durumlarda “hisseli tapu”dan söz ediliyor. Hisse sahipleri, “hissedar sahibi” olarak ifade ediliyor. Hisseli tapuda, taşınmaz malın mülkiyet sahipliğini paylaşan hissedarların isimleri ve sayı bilgileri yer alıyor. Böylelikle söz konusu gayrimenkulün kaç ortağa ait olduğu belirtilmiş oluyor.

 

5 kritik soruda emlak fiyatı belirleme taktikleri

 

10) İfrazlı arsa

Tapu belgesi üzerinde yapılabilen değişiklikler arasında ifraz da yer alıyor. İfraz işlemi; Tapu kütüğünde tek bir parsel olarak kaydı bulunan bir taşınmaz malın, birden fazla parsele bölünmesi ve tapu kütüğüne bu şekilde kaydedilmesi işlemi, ifraz işlemi olarak ifade ediliyor. İfrazlı arsa, ifraz işlemi ile tek tapuya sahip olan arsanın, parsellere bölündüğünü gösteriyor.

 

11) İzale-i şüyu

Taşınmaza ortak mülkiyet sahipleri olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına “İzale-i Şuyu” deniyor.

 

12) Kira stopajı

İş yeri olarak kullanılmak amacı ile kiralanmış gayrimenkullerin, kira bedelleri üzerinde uygulanan stopaj vergi kesintisidir.

Kanuna göre, “kamu idare ve müesseseleri, iktisadi kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya zırai işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.”

 

13) Gayrimenkul değerleme

Bir gayrimenkulün değerinin tam (veya tahmini) şekilde doğru olarak saptanması işlemidir. Bu işlem bağımsız, tarafsız ve objektif ölçütlere ve verilere dayanarak belirlenir.

 

14) Komisyon

Komisyon; gayrimenkul danışmanının aracılık yaptığı bir kiralama ya da satış işlemi sonrasında ücret üzerinden aldığı yüzdelik orandır. Gayrimenkul danışmanı genelde gayrimenkulün gerçek satış değeri üzerinden alıcıdan yüzde 3, satıcıdan yüzde 3 komisyon ücreti alıyor.

 

15) Oturma hakkı

Medeni Kanunu’nun 823. maddesine göre oturma hakkı, bir binadan veya onun bir bölümünden konut olarak yararlanma, oturma yetkisine denir. Oturma hakkının en önemli kuralı bir kişiye bağlı bir haktır başkasına devredilemez ve mirasçılara geçmez. Söz konusu mesken, hak sahibinin rızası olmadıkça kiraya verilemez. Süresinin dolması veya hak sahibinin ölmesi ile sona erer. Oturma hakkı resmi senet ile oluşturulur. Bu senet Tapu Sicil Müdürlüğü’nde düzenlenir.

 

10 maddede kiracılı ev satışının püf noktaları

 


BENZER YAZILAR