Gayrimenkul danışmanları dikkat: 5 Aralık son gün!

Yazıyı paylaş:


Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelik gereği gayrimenkul danışmanlarının mesleki yeterlilik belgesini almaları için belirlenen son tarih 5 Aralık 2019.
Oda kaydı, vergi levhası kaydı Halk Eğitim Merkezlerinden alınan kurs sertifikası bulunmayan tüm danışmanlara getirilen belge zorunluluğunu yerine getirenler, Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi ile gayrimenkul kiralayabilecek ve satabilecek.

Peki gayrimenkul danışmanlarını Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için tanınan sürenin dolmasına kadar neler bekliyor?

İşte 5 soruda Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi ile ilgili bilinmesi ve yapılması gerekenler…

 

1) Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi nedir?

21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’nun 22. maddesi çerçevesinde verilen belgedir. İşletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) veya emlak danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı mesleki yeterlilik belgelerinden birine sahip olması gerekli. Yeterlilik belgesi için www.myk.gov.tr adresi incelenebilir.

 

2) Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi için nereye başvurmak gerekiyor?

Mesleki Yeterlilik Belgesi için TOBB MEYBEM tarafından 81 il ve 160 ilçedeki oda ve borsalara başvuru yapabiliyor.

 

3) Kimler başvurabilir?

Mesleki Yeterlilik Belgesi başvurusu yapacaklarda aranan başlıca şartlar şöyle sıralanıyor:

• 18 yaşını tamamlamış olması.

• Eğitim durumunun en az lise mezunu olması.

• Mesleki yeterlilik belgesine veya gayrimenkul yönetimine ilişkin ön lisans diplomasının bulunması.

• İflas etmemiş veya konkordato ilan etmemiş olması. Ayrıca, iflas etmiş olsa dahi itibarını yeniden kazanmış olması.

• İşletmenin tüm teknik (bilgisayar, telefon, faks, masa, koltuk vb.) donanımlara sahip olması.

• Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olması.

• Kasten işlenen bir suçtan dolayı affa uğramış olunsa bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçların yanı sıra casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş veya ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması.

• İşletmelerin Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az 30 metrekare olması. Bu oran bir işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın faaliyet göstermesi halinde, her bir tacir veya esnaf ve sanatkâr için yüzde 20 artırılarak uygulanıyor olacak.

 

4) Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi ne kadar süreyle geçerli olacak?

Beş yıllık süreyle geçerli olacak ve beş yılda bir yenilenecek. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi’nin yenilemesi ise, yetki belgesi geçerlilik süresinin sona ermesinden en az 30 gün önce, yetki belgesinde herhangi bir değişiklik olmaması durumundaysa değişikliğin gerçekleştiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde bilgi sistem üzerinden yapılabilecek.

 

5) Mesleki Yeterlilik Belgesi bulunmayan gayrimenkul danışmanlarını neler bekliyor?

Zorunlu Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmayan gayrimenkul işletmeleri ve gayrimenkul danışmanları 5 Aralık 2019 tarihinden sonra faaliyette bulunamayacak. Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almadan faaliyetlerine devam eden gayrimenkul işletmeleri ve danışmanlara 4 bin TL ceza verilecek.

Dolayısıyla emlak danışmanlarının 5 Aralık’a kadar mesleki yeterlilik belgesini almış olması gerekiyor. Yetki belgesi olmayan emlak ofisleri, İl Ticaret Müdürlüğü tarafından denetlenecek ve idari para cezası başta olmak üzere çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

 


BENZER YAZILAR