GİB’e bildirilecek internet emlak ilanlarının 3 maddesi!

Yazıyı paylaş:

İnternet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik olarak alınacak bilgiler netleşti. 31.05.2022 tarih ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre ilan verenler bu bilgilerin doğruluğundan da sorumlu kabul ediliyor.

 

İnternetteki gayrimenkul ilanlarında yeni dönem

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, “31.05.2022 tarih ve 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 538 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre ilan verenler bu bilgilerin doğruluğundan da sorumlu kabul ediliyor. Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla internet ortamında yayımlanan ilanlara yönelik alınacak bilgiler belirlendi. Buna göre aracı hizmet sağlayıcılar, sosyal ağ sağlayıcıları ve yer sağlayıcılar bu bilgilerin girişinin sağlanabilmesi için gerekli olan teknik çalışmaları en kısa sürede tamamlamaları gerekiyor. İlk bildirimler 2022 Haziran ayında verilen ilanlara ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) üzerinden 1 Ağustos 2022 tarihine yapılacak” diye konuştu.

 

“3 ana başlıkta veriler istenecek”

Gayrimenkullere ilişkin ilan bilgi formatı hakkında bilgi veren Özelmacıklı, “Sağlayıcılar ilan verene, ilana ve ilana konu gayrimenkule ait olmak üzere 3 ana başlıkta topladıkları bilgileri, birer aylık süreler içerisinde bilgi transfer sistemi üzerinden bakanlığa iletecek. Tebliğ ilan veren kapsamında, internet ortamında kendisine veya üçüncü kişilere yönelik her türlü ilanı veren gerçek ve tüzel kişiyi ifade ediyor.” dedi.

Bu kapsamda, ilan verenin adı soyadı, unvanı, kimlik numarası, siteye üyelik tarihi, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi ve hangi sınıfta yani mal sahibi mi, yoksa emlak işletmesi mi ilan veriyor o bilgiler iletiliyor olacak” dedi.

Özelmacıklı, “İlana ilişkin bilgilerde ise sağlayıcılar, ilan verenlerin ilan numarasını, ilk veriliş tarihini ve fiyatını, ilanın aktif yada pasif olma durumunu, ilanın kaldırma nedeni ve tarihini vermek zorunda olacak. Gayrimenkule ilişkin bilgiler başlığında da ilan kategorisi ve türü başta olmak üzere il, ilçe, mahalle, cadde, sokak, numarası, taşınmazın ulusal adres veri tabanı numarası, zemin sistem numarası, yevmiye numarası, yapı kayıt belge numarası, yüz ölçümü, pafta, ada, parsel numaraları, bina yaşı, bina kat ve oda sayısı gibi birçok bilgi isteniyor olacak” ifadelerini kullandı.

 

“Günlük kiralık kontrol altına alınıyor”

Özellikle aracı hizmet sağlayıcı ve yer sağlayıcı olarak da günlük kiralık iş ve işlemleri yapanlar için de yeni birçok veri girişinin zorunluluğunu belirten Özelmacıklı, “Gayrimenkule ilişkin bilgiler dışında, rezervasyon ve ödemeye ilişkin bilgiler de alınıyor olacak. Buna göre rezervasyon başlangıç ve bitiş tarihi, rezervasyon tutarı ve para birimi, gayrimenkul sahibinin bilgilerini, ödemenin ne şekilde yapıldığı ve tahsil tarihi, komisyon ödemeleri ve tutarları bildiriliyor olacak” açıklamalarında bulundu.

 

“Emlak işletmelerinin süreci kolaylaştırılmalı”

Düzenlemenin yetki belgeli emlak işletmelerinin süreçlerine destek olması gerektiğini ifade eden Özelmacıklı, “Bizlerin bu bilgilerde hala ulaşamadığı birçok veri var. Bunun düzenlenmesi büyük önem taşıyor. Ayrıca yetki belgesiz kurumsal üyeliklere ilişkin de yaptırımlar bu kapsamda takip edilmeli. Sistemin Ticaret Bakanlığı Bilgi Sistemi ile entegrasyonun önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.


BENZER YAZILAR