Her daireye otopark zorunluluğu geliyor

Yazıyı paylaş:


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre artık her konut için bir otopark ayrılması zorunluluğu olacak. Bakanlık, yerleşim yerlerinde araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otoparklara yönelik yeni düzenlemeye giderek, binalardaki her konut için bir otopark alanı ayrılması zorunluluğu getiridi. Yönetmelik, 1 Haziran 2018’de yürürlüğe girecek.

Yönetmelikle araçların yol açtığı park ve trafik sorunlarının çözümü için otopark yapılmasını gerektiren bina ve tesislerde otopark ihtiyacının miktar, ölçü ve diğer şartlarının, tespit edilerek giderilme esasları düzenlendi.
Bu kapsamda eski yönetmelikte yer alan her üç daireye bir otopark zorunluluğu, her bir daireye bir otopark alanı ayrılması şeklinde revize edildi. Ayrıca belediyelerin bu sayıyı ihtiyaca göre artırabilmeleri sağlandı.

 

Bina bahçeleri otopark olarak kullanabilecek

İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen Otopark yönetmeliğiyle ilgili ayrıntılar…

  • Her otopark yerinin, belediyelerce bu yönde karar alınması halinde, ait olduğu bağımsız bölümün eklentisi olarak tapuda belirtilebilmesi olanağı da getiren yeni yönetmeliğe göre ön bahçe genişliği en az 7 metre olan parsellerde, binaya en az 2 metre mesafe bırakmak kaydıyla ön bahçede açık otopark yapılabilecek.
  • Zeminin altında kalmak kaydıyla yan ve arka bahçelerin tamamının altı, ön bahçenin de yola 3 metre mesafe kalana kadar altı tamamen otopark yapılabilir hale getirilecek.
  • Komşu iki parselin sahiplerinin anlaşması ve tapuya şerh düşülmesi halinde de aradaki duvar kaldırılarak bu alanın geçiş yolu şeklinde düzenlenmesi kaydıyla komşu bina bahçeleri de ortak otopark olarak kullanılabilecek.

Park ve meydanların altı da değerlendirilecek

  • Öte yandan yeni yönetmelikle parselde mekanik otopark yapılabilmesinin önü açılırken, otopark yapımı mümkün olmayan parseller için de düzenlemeye gidildi. Bu kapsamda mekanik ve otomatik park sistemleri de kullanılmasına rağmen yine de otopark tesisi mümkün olmayan yapılar ile tarihi binalar ve cephesinin darlığı nedeniyle asgari otopark alanı teşkil edilemeyen yapılar haricindeki tüm binalarda otopark bulunması zorunlu olacak.
  • Otopark Yönetmeliği ile park ve meydanların üst dokusu bozulmadan altına otopark yapılabilmesi mümkün hale gelecek. Ancak tüm otopark alanlarının yüzde 1’i bisiklet, yüzde 5’i engelli ve yüzde 2’si elektrikli araçlar için düzenlenecek.
  • Açık otoparkların zemini su geçiren malzemeden olacak. Böylece, yağmur suyunun toprakla buluşması da sağlanacak.

Kaynak AA


BENZER YAZILAR