Hisseli tapu satışı hakkında merak edilenler…

Yazıyı paylaş:

Taşınmaz malların mülkiyet hakkının kime ait olduğunu gösteren tapu hangi durumlarda “hisseli tapu” olarak adlandırılıyor?

 

Hisseli tapuda hangi bilgi yer almaz?
Tapu sahibinin birden fazla kişi olduğu durumlarda “hisseli tapu”dan söz ediliyor. Hisse sahipleri, “hissedar sahibi” olarak ifade ediliyor.
Hisseli tapuda, taşınmaz malın mülkiyet sahipliğini paylaşan hissedarların isimleri ve sayı bilgileri yer alıyor. Böylelikle söz konusu gayrimenkulün kaç ortağa ait olduğu belirtilmiş oluyor. Hisseli tapuda yer almayan bilgi ise, hissedarların taşınmaz mal üzerinde hangi bölüme sahip oldukları.

 

Hisseli arsa bölünür mü?

 

Hisseli tapu satışı nasıl yapılır?
Hisseli satışlarda en hassas konu, tapu üzerinde kayıtlı hissedarların tespitiyle başlayan süreç… Hisseli tapunun satış işlemi için, tapuda kayıtlı her hissedarın tapuda kendi satış işlemini gerçekleştirmesi gerekli.
Hissedarlar, istedikleri takdirde birbirlerine ya da hep birlikte bir avukata vekalet vererek hareket edebilme seçeneğine sahip.
Bazı durumlarda, hisse sahiplerinden sadece biri, hissesini satmak istemeyebiliyor. Bu kişinin satış iptali davası açma hakkı bulunuyor.


BENZER YAZILAR