İmar barışı ile 50-60 milyar TL vergi girişi olacak!

Yazıyı paylaş:

Türkiye, imar barışını konuşuyor. İmar barışı gayrimenkul sektörüne ve kentsel dönüşüme nasıl bir etki yapacak? İmar barışı ile ilgili tüm merak edilenler sorular, BloombergHT’deki Fokus programında konuşuldu. Fokus programına canlı yayın konuğu olan Zingat.com CEO’su Ahmet Kayhan, imar barışının Türkiye tarihindeki önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çekti. İşte Ahmet Kayhan’ın BloombergHT’deki röportajından notlar…

 

 

İMAR AFFI TÜRKİYE TARİHİNDE BÜYÜK BİR ADIM

Mülkiyet sorunu nedeniyle hâlihazırda arsa olarak görünen yapıların kayıt altına alınmasını öngören imar affı konusunda görüş bildiren Zingat.com Kurucu Ortağı ve CEO’su Ahmet Kayhan, Türkiye’de gayrimenkul sektörünün gücüne değinerek, imar affının Türkiye ekonomi tarihinde çok büyük ve ciddi bir adım olacağını vurguladı.

Kayhan, imar affından önce Türkiye’de 13 milyona yakın imarsız yapı olduğunun tahmin edildiğini belirterek şöyle konuştu: “Söz konusu 13 milyon imarsız yapıya imar affının gelmesiyle birlikte, her bağımsız üniteye tahmini olarak 200.000 TL üzerinden değer biçtiğimizde toplamda 2.6 trilyonluk bir ekonomik değer olduğunu düşünüyoruz. İmar affı ile birlikte, kısa vadede toplanacak vergilerle ekonomiye 50-60 milyar lira değerinde vergi girişi sağlanacak. Bakanlığın açıklamasına istinaden bu tutarın tamamının kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımları için belediyelere düşük faizli bir borç desteği olarak kullanılacağı düşünülüyor.”

 

EKONOMİYE KATKI SAĞLAYACAK ÖNEMLİ BİR KAYNAK 

Yasa ile kanuna karşı yapılan ihale listelerinin tamamıyla biteceğini vurgulayan Kayhan, “Hazine arazisi en uygun bedelle satıldığı için bir taraftan Hazine kazanıyor, bir taraftan da vatandaş kendi evini ve iş yerini yasallaştırıyor. Gerekirse bunu bankalar nezdinde bir değer haline geldiği için ekonomik olarak da kullanabiliyor. İmar affı uygulamasıyla birlikte belediyeler; arsa üzerinden değil, konut veya iş yeri üzerinden vergi alabilecekler. Böylelikle vergi kaybı da önlenecek. En önemlisi ise toplamda önemli bir gelir elde edilecek. Bir ülkenin gelişmiş ülke seviyesine çıkabilmesi için en başta menkul ve gayrimenkullerin sermayeye dönüşüm mekanizmalarının sağlam ve sağlıklı bir şekilde kurulması çok önemli. İmar affıyla uzun vadede bu mekanizmalar sayesinde reel ekonomiye muazzam katkı sağlayacak bir kaynak yaratılacak. Eğer doğru düzenleme yapılırsa, imar affı uzun yıllar Türkiye’ye fayda sağlayacak bir gelişme” dedi.

 

İMAR AFFININ ETKİSİ ANLAŞILMADI 

İmar affının neredeyse serbest ekonomiye geçiş kadar ciddi bir adım olduğunu belirten Ahmet Kayhan, imar affının gayrimenkul sektöründe ve ekonomide yaratacağı ekonomik ivmenin etkisinin doğru anlaşılmadığını kaydetti. Kayhan, “Yaratılacak 2.6 trilyonluk ekonomik değerin yüzde 1’i bile her sene ekonomiye girecek olsa; bunun sermaye olarak ve ekonomik istihdam yaratarak ekonominin içinde dönüşmesi hem gayrimenkul sektörü hem de ekonomi için devrim niteliğinde bir etki yaratır” şeklinde konuştu.

 

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE DE KİLİT ROL OYNAYACAK 

Kayhan, Türkiye’de hâlâ konutta arz ve talep arasında çok büyük bir açık olduğuna değindi. Kentsel dönüşümün bu açığı kapatmada önemli bir aşamayı oluşturduğunu kaydeden Kayhan, imar affının kentsel dönüşüme etkisini ise şöyle açıkladı: “Türkiye’de 7 milyona yakın konut, imar anlamında deprem bölgesinde ve depreme dayanıklı değil. O konutların yıkılıp yeniden yapılması yüzde yüz şart. Bu konutların yıkılıp yeniden yapılabilmesi için ise finansmana ihtiyaç var. İmarı olmayan gayrimenkulün finanse edilmesi mümkün değil. Bu yapılara, imarla birlikte kredi sağlanabilir hale gelecek ve kendi kendini çeviren bir sistem yaratılmış olacak. Hem ek sektörlere kredi anlamında bir varlık yaratarak önemli bir katkı sağlanacak hem de kentsel dönüşümün doğru yapılmasını sağlayan altyapı temin edilecek.”

 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN GEREKLİ BİR ADIM 

Kayhan, Türkiye ekonomisi için büyük bir ivme yaratacak imar affının dünyadaki örneklerine de değindi: “İmar affı yapan ülkelerin, endüstriyel devrimle birlikte gelişmekte olan ülke statüsünden gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmeyi çok hızlı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Buna örnek olarak Amerika, Japonya, İngiltere ve Güney Kore’yi verebiliriz. Örneğin; Güney Kore 1980’li yılların başında imar affını gerçekleştirmeden önce Gayrisafi Milli Hasıla bakımından Türkiye ile başa baş konumdaydı. İmar affının ardından geçen 30 yıl içinde Güney Kore’nin buradan yaratılan kaynaklarla yaptıkları reel sektör yatırımları ile neredeyse Türkiye’nin Gayrisafi Milli Hasıla oranının iki katına ulaştığını görüyoruz. İmar affı ekonomik anlamda bu denli büyük bir fark yaratabilecek bir gelişme.” dedi.

 

2018’de konut yatırımı fırsat mı, değil mi?

 


BENZER YAZILAR