İpsos araştırdı: Kiracılar ne yaşıyor, ne yapıyor, ne düşünüyor?

Yazıyı paylaş:

IPSOS tarafından gerçekleştirilen Antikriz Raporu, Türkiye’de kiracıların 2022 yılı incelemesi olarak değerlendirilebilir. Araştırma dikkat çekici sonuçlarla dolu. Mesela, açıklanan enflasyon oranında kira artış oranlarına rağmen ev sahiplerinin yüzde 35’i kiracılarından bu oranın üzerinde bir artış talebinde bulundu. Bu oran kontrat güncellemesi zamanı gelenlerde yüzde 51 oldu. Ve resmi kira artışı üzerinde bir taleple karşılaşan kiracıların yüzde 73’ü bu oranı kabul etmek zorunda kaldı.

Kiracılar: “Bugün taşınmak zorunda kalsak bütçemize uygun ev bulamayız”

Kiralık evde oturanlar, yüksek kira zamları karşısında ne yaptılar ya da yüzde 25 kira zam sınırına ne diyorlar? Bugün  taşınmak zorunda kalsalar tercihleri ne olacak? Bu ve bunun gibi pek çok kritik soru İpsos araştırmasında ele alındı. İşte araştırmadan öne çıkanlar…

Her 10 Kişiden 3’ü Kiracı Olarak Evinde Oturuyor. Konut sahipliği %36 Oranında

Günümüzde araştırmamıza katılan bireylerin %36’sı kendi evlerinde oturduğunu belirtirken, kiracı olarak oturduğunu söyleyenlerin oranı %33. Ve kirada oturan bireylerin %69’u oturdukları eve son 5 sene içinde taşındığını belirtilen, %31 5 seneden daha uzun süredir oturdukları evde kiracı olduğunu söylüyor.

 

Kiracıların Yarısı Oturdukları Semtten Memnun Ancak Oturdukları Evden Memnun Olanların Oranı Daha Düşük

Kiracıların %48’i oturdukları semtten memnunlar. Diğer taraftan her 4 kiracıdan biri oturduğu semtten de memnun değil. Oturdukları apartmandan memnun olanların oranı ise semtinden memnun olanların oranından daha düşük (%41). Buna paralel olarak ta memnun olmadığını söyleyenlerin oranı daha yüksek (%31)

 

Kiracıların Sadece %14’ü Bugün Taşınmak Durumunda Kalsa Bütçesine Uygun Bir Ev Bulacağını Düşünüyor

Kiracıların %86’sı taşınmak durumunda kalsalar aynı semtte ihtiyaçlarına ve bütçelerine uygun bir ev bulamayacakları görüşünde. Bu konuda zorlamayacağını düşünenlerin oranı sadece %14.

 

Ev Sahipleri Kiracıların %35’inden Kontrat Güncellemesi Döneminde Devletin Açıkladığı Kira Artış Oranından Daha Fazla Bir Artış Oranı Talep Etmiş

Devletin açıkladığı enflasyon oranında kira artış oranlarına rağmen ev sahiplerinin %35’i kiracılarından bu oranın üzerinde bir artış talebinde bunmuş. Bu oran kontrat güncellemesi zamanı gelenler nezdinde %51. Ve resmi kira artışı üzerinde bir taleple karşılana kiracıların da %73’ü bu oranı kabul etmek zorunda kalmış.

 

Genel Olarak Son 1 Sene İçinde Yapılan Kira Artışları Kiracıların Yarısını Zorlamakta

Kiracıların %51’inin son bir sene içinde kiralarına yapılan artış gelirlerindeki artıştan daha yüksek. Gelirlerindeki artışın kira artışından daha yüksek olduğunu söyleyenlerin oranı ise sadece %14. Her 10 kiracıdan 4’ü ise kira ve gelirlerindeki artışın aynı oranda olduğunu söylüyor.

 

Kaynak: www.ipsos.com

 


BENZER YAZILAR