İstanbul için yeni eylem planı!

Yazıyı paylaş:

Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul için eylem planı hazırladı. İstanbul eylem planı ile şehir, eski ve yeni olmak üzere ikiye ayrılacak. Peki  Türkiye’nin en kalabalık şehri İstanbul’un eylem planının detayları neler? İşte İstanbul eylem planının ayrıntıları…

 

İstanbul ikiye ayrılacak!

İstanbul eylem planında şehir eski ve yeni olmak üzere ikiye ayrılacak. Eski tarihi İstanbul yeniden tanımlanarak, sınırları yeniden belirlenecek. İstanbullu ile İstanbul arasında bir yabancılaşmayla kaybolmaya yüz tutmuş şehrin tarihi değerleri, kültür ve inanç zenginliği yeniden yaşatılacak. Bu hususta, eski Kudüs şehri (Old City Jerusalem), eski Prag kasabası (Old Town Prague) gibi örnekler dikkate alınarak bu şehirlerdekine benzer şekilde bir “Eski İstanbul” (Old City Istanbul) bölgesi belirlenerek turizme açılacak. Küresel dünyadaki gelişmelerin etkisiyle uluslararası alanda ekonominin, sanatın, sporun ve turizmin merkezi olan modern bölgeler ise Yeni İstanbul adıyla anılacak.

 

Dikey yapılaşma sona erecek

İstanbul’un metropolitan planının hazırlanmasıyla yeni şehir planlamaları sosyal ve kültürel odaklı olarak İstanbulluluk kimliği etrafındaki bütünleşmeyi özendirecek. Muhitinden tecrit edilmiş (kapalı/ güvenlikli) site ve dikey yapılaşmanın önü alınarak mahalle eksenli açık bir yapılaşmaya gidilecek. Bu değişikliklerin hukuki ve idari alt yapısı en kısa sürede hayata geçirilecek. Bu doğrultuda Eski İstanbul’un siluetini bozacak gökdelenler, çok katlı yapılara geçit verilmeyecek.

 

Deprem çalışma stratejisine katkı sağlanacak

Deprem tehlikesi çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı Ulusal deprem çalışma stratejisine kültürel değerlerin korunması yönünde katkı sağlayacak. Depremin yanı sıra doğa kaynaklı diğer afetler ile teknolojik kazaların ve bu kazaların çevreye oluşturduğu riskler ve tehlikelere dikkat çekilerek sorunlara çözüm üretilecek. İklim değişikliğine bağlı sel, toprak kayması, deprem gibi doğal afetler sırasında tarihî yapıların ne kadar risk altında olduğu belirlendikten sonra acilen gerekli önlemler alınacak.

 

İstanbul koruma kanunu çıkartılacak

İstanbul Koruma Kanunu çıkartılacak. İstanbul Koruma Kanunu kapsamında özgün İstanbul politikası oluşturularak İstanbul’un tarihi mirasları, kültürel arşivi ve binlerce yıllık hafızası korunarak sonraki nesillere aktarılacak. İstanbul’un 39 ilçesindeki mobilite azaltılarak geleneksel yaşam biçimlerine bağlı ve kolay ulaşılır bir şehir haline getirilecek.

 

Müfredata İstanbul dersi gelecek!

İstanbul’daki ilk ve orta öğretim müfredatında İstanbul dersi yer alacak. İstanbul bilgi, görgü, zevk ve adap eğitiminin öğretilmesi hedeflenecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘İstanbulluluk’ ruhunu konu alan kitaplar belirlenerek İstanbul derslerinde okutulacak.

 

Kültür ve sanat konseyi oluşturulacak

Resmi bir hüviyete sahip olacak bu konseyin kadroları İstanbul’a ilgi ve yakınlığı olan akademisyen ve sanatçılardan seçilecek. İstanbul’da Doğu Roma ve Osmanlı medeniyetlerini yansıtacak birer müze kurulacak.

 

Kaynak: Sabah

 


BENZER YAZILAR