Konut finansman şirketlerine BDDK denetimi

Yazıyı paylaş:


Tasarruf finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esas ve yönetmeliği yayımlandı. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, Türkiye’de tasarruf finansman şirketi kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) başvurulacak.

Konut ve taşıt finansman şirketlerinin çalışma esaslarını belirleyen yönetmeliğe göre şirketlerin şube açması izne tâbi olacak ve her şube için 1 milyon TL sermaye şartı aranacak.

Tasarruf finansman şirketlerin bağımsız denetimi bağımsız denetim yapmak üzere yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşlarınca yapılacak.

Tasarruf finansman sözleşmelerine yalnızca konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi amacıyla tasarruf yapılması ve finansman sağlanması konu edilebilecek. Şirketler, kimliklerini belgelemeyen müşteriler ile sözleşme düzenleyemeyecek ve işlem yapamayacaklar. Şirketin özkaynağının, toplam aktiflerine oranının asgari yüzde 3 olarak tutturulması ve idame ettirilmesi
zorunlu tutuldu.

Bir şirketin imzalayacağı, tahsisat tutarı 1 milyon TL’yi aşan yüksek tutarlı sözleşme tutarlarının toplamı, şirketin
ilgili tarihteki tüm sözleşme tutarlarının toplamının yüzde 15’ini, şirket tarafından sağlanabilecek finansmanların toplamı,
tasarruf fon havuzu ile özkaynakları toplamının yüzde 75’ini aşamayacak.


BENZER YAZILAR

Yorum Yap