Mantolama hakkında doğru bilinen 5 yanlış!

Yazıyı paylaş:


Binalarda ısı yalıtımının önemli bir unsuru olan mantolama hakkında doğru bilinen yanlışlar neler?

İşte 5 maddede mantolama hakkında doğru bilinen yanlışlar:

izolasyon.mantolama

1)

YANLIŞ: Mantolama malzemeleri kanserojen madde içerir. 

DOĞRU: Mantolama malzemelerinin kanserojen madde içermez.

Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan hammadde ve teknolojilerle üretilen ısı yalıtım malzemeleri, “yapı malzemeleri yönetmeliği” kapsamında üretilerek gerek yurtiçi gerekse yurtdışı pazarına CE işaretiyle sunuluyor. CE işaretine tâbi olan bir ürünün kanserojen olması söz konusu değil.

 

2)

YANLIŞ: Mantolama “yangın yönetmeliği”ne aykırıdır

DOĞRU: Mantolama “yangın yönetmeliği”ne aykırı değildir.

Mantolama, yangına dirençli ve güvenli bir uygulamadır. Mantolama sistemi, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik ve ilgili genelgelere uygundur. Türkiye’de 20 yılı aşkın süredir kamu projeleri dahil 400 milyon metrekarenin üzerinde mantolama uygulaması yapıldı. Mantolama sistemlerinin yangın performansına ilişkin testlerinde de alevlerin cephe boyunca ilerlemesine neden olmadığı anlaşılıyor.

 

3)

YANLIŞ: Mantolama, söylendiği gibi yüzde 50 yakıt tasarrufu sağlamıyor.

DOĞRU: Mantolama, doğru ürün ve uygulamayla yüzde 50 yakıt tasarrufu sağlar.

Mantolama sisteminin uygulandığı yapılarda elde edilen tasarrufun oranı; bina tipi, bina kullanım özellikleri, yalıtım kalınlığı, yalıtım bütünlüğü ve iklim gibi birçok parametreye bağlı. Yüzde 50 tasarruf ortalama bir hesap değeri olmakla birlikte, altında gerçekleşebileceği gibi çok üzerinde de olabiliyor. Konuyla ilgili yapılan deneysel çalışmalarda, Türkiye standartlarında bir mantolamayla büyük oranda yüzde 50 tasarrufa ulaşıldığı tespit edildi.

 

4)

YANLIŞ: Dübeller binayı delik deşik ederek zayıflatır.

DOĞRU: Dübellerin kesinlikle binaya olumsuz bir etkisi yok.

Dübellerin gerek yüzeysel alanın küçüklüğü, gerekse 1970’li yıllardan beri Avrupa’da edinilen tecrübeyle bina statiğine negatif bir etkide bulunmadığı tespit edildi. Taşıyıcı elemanlara yapılan dübeller; ‘pas payı’ denilen, görevi sadece taşıyıcı elemanlardaki demir donatıyı dış atmosfer koşullarından ve korozyondan korumak olan, doğrudan bu elemanların taşıyıcılığıyla alakası olmayan katman içinde kaldıkları ve taşıyıcı elemanların asıl taşıyıcılıklarını gerçekleştiren kesit çekirdeğine nüfuz etmedikleri için, bina statiğine olumsuz bir etki yapmıyor.

 

5)

YANLIŞ: Hava almayan duvarlar nedeniyle havasız kalınıyor veya mecburen pencere açıldığı için binalar kışın soğuyor, yazın ısınıyor ve yalıtım çabaları boşa gidiyor.

DOĞRU: Bina havasız kalmadığı gibi buhar geçirgenliği de sağlanıyor.

Mantolamayla bina sıcak tutulduğu için pencere açılarak yapılan havalandırma sonrasında oda sıcaklığı hızla eski haline geliyor. Binalarda ihtiyacımız olan temiz hava, bina kabuğu üzerinden gerçekleşecek geçişten çok daha fazla. Bu yüzden dış cephede mantolama olup olmadığına bakılmaksızın, temiz hava ihtiyacımız için binalar mutlak suretle pasif veya mekanik olarak havalandırılmalı. Mantolamalı binalarda havalandırma sonrasında oda eski sıcaklığına hızla geri dönerken, mantolama olmayan binalarda duvarlar soğuk olduğu için havalandırma sonrası oda sıcaklığı hızlı yükselemez.


BENZER YAZILAR