Riskli bina için ada düzeyinde 3’te 2 çoğunluk aranacak!

Yazıyı paylaş:


Kentsel dönüşüm sürecinde hak sahiplerinin anlaşmazlıkları nedeniyle pek çok riskli bina için yenileme yapılamıyordu. Kentsel dönüşüm yönetmeliğinde yapılan yeni değişiklikle artık söz konusu anlaşmazlık süreci geride kalıyor.

Peki kentsel dönüşüm yönetmeliğinde yapılan değişikliklerden kim, nasıl etkilenecek?

 

Adım Adım Riskli Bina Tespiti

 

Kentsel dönüşüm sürecinde neler değişiyor

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki 6306 Sayılı Kanun’un uygulama yönetmeliğinde yapılan değişiklikler yürürlüğe girdi.

kentseldonusum,yenilik.2

Kentsel dönüşümde yönetmelik değişikliğiyle başlayan yeni dönemin getirdiği yeni uygulamalar şöyle:
• Her bir binadan ayrı ayrı karot alınması yerine, artık Bakanlar Kurulu belirli bir bölgeyi “riskli alan” ilan edebilecek.

• Bir bölgedeki yapıların yüzde 65’i riskli durumdaysa, yani depreme dayanıksız ve ruhsatsız ise bölgenin tümü “riskli alan” olarak ada ve bölge bazlı dönüşüme girecek.

• Riskli alan tespiti için 15 bin metrekare büyüklük sınırlaması kaldırıldı.

• Riskli alan ve yapıda 3’te 2 çoğunluk bina yıkılmadan karar alabilecek.

 

Hak sahipleri kentsel dönüşümü nasıl yaşamalı?

 

• Anlaşmayan hak sahiplerinin arsa payları, bina yıkılmadan satılabilecek.

• İki aylık denetimlerin ardından yıktırılmayan binalar kolluk kuvvetleri nezaretinde yıktırılacak.

• Tahliye süreleri sonunda elektrik, su, doğalgaz hizmetlerinin durdurulması zorunlu oldu.

• Riskli yapı tespiti için en az bir inşaat mühendisinin görevlendirilmesi zorunlu hale geldi.

• Riskli tüm yapılardaki hak sahiplerine ve kiracılara kira yardımı yapılabilecek.

• Kira yardımı süresi yapının tahliye edildiği tarihten itibaren başlayacak.

 

Kentsel dönüşümde kira yardımından mahrum kalmayın!

 

• Riskli alan ilanı için bundan sonra sadece belediyeler değil; malikler, özel sektör ve TOKİ de başvuruyu yapabilecek.

• Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamına giren taşınmazlarda da kentsel dönüşüm yapılabilecek.

• Lisanslandırmada inşaat mühendisleri taahhütname vermeyecek.

• Tapuda kayıtlı olan hak sahibinin vefat etmiş olması durumunda ise Bakanlık, Müdürlük veya İdare tebligat işlemleri için mirasçılık belgesi çıkartmaya, kayyum tayin ettirmeye veya tapuda kayıtlı son malike göre işlem yapmaya yetkili olacak.

 

Kentsel dönüşüm için doğa dostu yenilik!

BENZER YAZILAR