Riskli yapı tespiti nasıl yaptırılır?

Yazıyı paylaş:

İstanbul’da art arda meydana gelen depremlerin ardından gözler riskli yapılara çevrildi.

Bu kapsamda vatandaşlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca riskli yapıların tespiti için yetki verilen kuruluşlar aracılığıyla oturduğu binanın veya herhangi bir yapının riskli olup olmadığını öğrenebiliyor.

“6306 Sayılı Kanun Kapsamında Riskli Yapıların Tespiti için Yetki Verilen Kurum ve Kuruluşlar”ın listesine Bakanlığa bağlı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğünün web sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. Sayfada, lisanslı kuruluşların adres ve telefon bilgileri de yer alıyor.

 

Adım Adım Riskli Bina Tespiti

 

Müracaat için bir kişi yeterli oluyor

• Riskli yapı tespiti için yapı maliki veya kanuni temsilcisinin dilekçe, güncel tapu durum belgesi ve kimlik belgesinin fotokopisi ile Bakanlıkça lisanslandırılmış kurum veya kuruluşlara başvuru yapması gerekiyor.

• Yapılan incelemede riskli olduğu belirlenen yapılar, tespiti yapan kurum ve kuruluşlar tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne veya yetki verilmesi halinde idareye bildiriliyor.

• Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri veya idareler raporları inceliyor, eksik veya yanlış hususların bulunması halinde raporlar ilgilisine iade ediliyor.

• Uygun bulunan tespitlere ilişkin şerh bildirimi ilgili tapu müdürlüğüne iletiliyor, “riskli yapı” şerhi işlenerek ev sahiplerine tebligat gönderiliyor.

• Hak sahibi, yapının riskli tespit edilmesinin ardından tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde riskli yapı tespitine karşı müdürlüğe itiraz dilekçesi verilebiliyor.

• İtirazlar, üniversitelerden dört üye ile Bakanlık teşkilatında görev yapan ikisi inşaat mühendisi, biri de jeoloji veya jeofizik mühendisi olmak üzere yedi kişilik teknik heyet tarafından inceleniyor.

• Eğer riskli olduğu kabul edilirse bina 60 gün içinde içerisinde yıkılıyor, bina riskli değilse şerh kaldırılıyor.

• Daha sonra ilgili kurum ve malikler arasında anlaşma ve yeniden yapım sürecine gidiliyor.

 


BENZER YAZILAR