Satış vaadi sözleşmesi ile ilgili 10 önemli bilgi

Yazıyı paylaş:

Taşınmazla ilgili belirlenen satış bedeline göre satıcının gayrimenkulün satışını gerçekleştireceğini, alıcının ise bedelini ödeyerek gayrimenkulü satın alacağını taahhüt ettiği sözleşmeye “satış vaadi sözleşmesi” deniyor.

 

Satış vaadi sözleşmesiyle ilgili 10 önemli bilgi
İleride yapılacak asıl satış öncesi bir ön sözleşme niteliği taşıyan “satış vaadi sözleşmesi” ile ilgili 10 önemli bilgi şöyle:
1) Satış vaadi sözleşmesini düzenlemeye noterler yetkili.
2) Noterler tarafından düzenlenen satış vaadi sözleşmesi resmi işlemlerde geçerli oluyor.
3) Sözleşmede tarafların fotoğraflarının ve noter mührünün olması gerekiyor.
4) Tarafların hak ve borçları açıkça, tereddüte mahal vermeyecek şekilde; gayrimenkulü ile ilgili bedel ve ödenme şekli sözleşmede mutlaka belirtilmeli.
5) Tapuya şerh edilmesi şart.
6) Şerhin süresi beş seneyle sınırlı.
7) Tapuya şerh edilen kişisel haklar üçüncü şahıslara karşı ileri sürülebiliyor.
8) Sözleşmede satış bedeli ve ödeme şekli mutlaka yazılmalı.
9) Tarafların talepleri doğrultusunda cayma durumunda cezai şart konulabilir.
10) Alıcı, bu sözleşmeye dayanarak tek taraflı olarak asıl satışın yapılmasını isteyemiyor. Satıcının da bu işleme katılması gerekiyor.


BENZER YAZILAR