Yapı Araştırma Merkezi 2018’de kurulacak

Yazıyı paylaş:


2018 Yılı Programı’na göre Yapı Araştırma Merkezi’nin önümüzdeki sene hayata geçirilmesi planlanıyor. Peki Yapı Araştırma Merkezi ile neler hedefleniyor?

 

Yapı Araştırma Merkezi’nin amacı

Merkezin amacı; kullanıcı odaklı, güvenli, çevreyle barışık, enerji verimli ve mimari estetiğe sahip yapıların üretimi için politika önerilerinin yanı sıra tasarım ve yapım standartlarının geliştirilmesi.

Yapı Araştırma Merkezi’nin kapsamına yenilikçi ve sürdürülebilir tasarım, yapım teknikleri ve malzeme ekipmanlarının araştırılması, geliştirilmesi giriyor. Ayrıca kentsel dönüşüm de dâhil inşaat sektörünün üretim sürecine kanalize edilebilmesi doğrultusunda yönlendirici ve destekleyici bir rol üstlenecek.

Merkezin kurulabilmesi için gerekli hukukî altyapının gelecek yıl sonuna kadar hazırlanması, ardından organizasyon yapısı ve çalışma usullerinin belirlenmesi planlamalar arasında.

 

Firmaların yurtdışına açılmasına destek sağlayacak

Yapı Araştırma Merkezi’nin misyonları arasında dikkat çeken konulardan biri de firmalara uluslararası pazarlarda güçlenmeleri, yurtdışında üstlendikleri projelerin artırılması ve markalaşma süreçlerine katkı amacıyla destek verilmesi geliyor.

Yurtdışında ofis açma, reklam, tanıtım ve pazarlama, fuar, seminer ve konferanslara katılım, yurtdışı eğitim, pazar araştırması, uluslararası yarışmalara katılım, mesleki sorumluluk sigortası, heyet programları ve sözleşme konuları destek kapsamında olacak.

 

Ulusal Yapı Denetim Sistemi geliyor

Programda, yapı denetim sistemine yönelik Ulusal Yapı Denetim Sistemi ile ilgili yeni uygulamaların devreye alınması da planlandı. Bu çerçevede sistem, mevzuat değişiklikleri karşısında daha esnek, e-devlet prensipleri dahilinde diğer kurum ve kuruluşlarla entegre veri alışverişi yapabilen bir yapıya kavuşturulacak. Sistemin mobil yazılımlarla saha denetimiyle inşaatlardan alınan beton numunelerinin izlenmesine imkân vermesi hedefleniyor. Bugüne kadar pilot illerde kullanılan uygulama, gelecek yıl 81 ile yaygınlaştırılacak.

 

İnşaat sektöründe nitelikli iş gücü

Program, inşaat sektöründe iş gücünün niteliğinin yükseltilmesini de öngörüyor. Bu kapsamda iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları geliştirilecek. İnşaat sektöründe yetki belgeli ara iş gücü oranı yükseltilecek. İlgili protokol çerçevesinde eğitim faaliyetlerine devam edilecek. Yapı müteahhitliği hizmetlerinin yeterli yetkinliğe sahip kişiler tarafından verilmesinin sağlanmasına yönelik yetki belgeli yapı müteahhidi sayısı artırılacak. Şantiye şeflerinin izlenmesi ve kayıt altına alınması sağlanacak.

Ayrıca, ilgili yönetmelik kapsamında, yetkin kişilere yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası verilecek. Böylece kayıtların tutulmasına ve şantiye şeflerinin iş sayısı ve metrekare sınırlarının takibine devam edilecek.

 


BENZER YAZILAR

Yorum Yap