Yeni konutlarda yaşamı etkileyecek 3 yeni uygulama

Yazıyı paylaş:

Emlak ve inşaat sektörüne Eylül ayından itibaren getirilecek olan yeni standartlar yeni konut yaşamında hem hayat kalitesinin yükseltilmesini hem de olası depremin yıkıcı etkilerinin azaltılmasını hedefliyor.

Maliyetleri yükselten ve emlak satışlarında fiyatların yükselmesini beraberinde getirecek olan 3 yeni uygulama Eylül 2017’den itibaren devreye giriyor.

İşte Eylül ayında emlak ve inşaat sektörünü etkileyecek 3 yeni uygulama… 

 

TS EN 81-77 Deprem Standardı

• TS EN 81-77 Deprem Standardı, asansörlerin hareketli parçalarının deprem esnasında yolculara veya binaya olası zararlar vermesini engellemeyi hedefliyor.

• Onlarca ek parametreyi zorunlu hale getirecek olan bu uygulama özellikle kentsel dönüşümün etkisiyle çok katlı binalarla örülü yeni görünüme bürünen kent merkezlerinde tüm binalar bu standarda uymak zorunda olacak.

TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun bu uygulamanın çok yerinde bir uygulama olduğunu şu sözlerle değerlendirdi: “Türkiye’de yapı kalitesi sadece kullanılan malzeme ve binanın yaşı ile değerlendiriliyor. Bu son derece yanlıştır. Bir yapının kalitesi kullanılan malzemeden işçiliğe ve hatta çevre düzenlemesine varıncaya kadar yüzlerce parametrenin değerlendirilmesini gerekli kılar. Onların en önemlilerinden biri de asansördür. Yüzlerce insanın kullandığı yapıdaki taşıyıcı sistemin tüm ihtiyacı en iyi ve en güvenli şekilde karşılayabilmesi gerekir. Bu nedenle getirilen kalite standardı çok yerinde bir uygulamadır.”

Yeni konutlarda her daire için 1 otopark şartı

• Yapılara getirilecek olan diğer iki standart ise Eylül 2017 sonunda yürürlüğe girecek olan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği ile başlayacak.

• Yeni uygulamayla bugüne kadar uygulanan her 3 daireye 1 otopark kriteri, yeni konut projelerinde her daireye 1 otopark şeklinde değiştirilecek.

• Yeni yapılarda her daireye 20 metrekare büyüklüğünde 1 otopark zorunluluğu getiriliyor.

• Bu konuya o denli detaylı yer veriliyor ki özellikle lüks konutlarda her daireye 2 ya da 3 araçlık yer yapılması halinde ekstra alan emsal harici sayılıyor ve bu alan belediyeye ödenen harici alan vergisinin kapsamından çıkarılıyor.

• TGM Trend Gayrimenkul Genel Müdürü Hakan Erilkun, bu uygulama için “Kentteki otopark sorununu büyük ölçüde giderecektir. Zira mevcut binalarda yaşanan 1/3 oranlı otopark problemi yol kenarlarında araçlardan ötürü trafik sorununu da beraberinde getiriyordu.” yorumunu yaptı.

 

Toplam arsa alanının yüzde 40’ını aşmama şartı kalkıyor

• Yeni inşaat alanının toplam arsa alanının yüzde 40’ını aşmaması şartı kaldırılacak.

• Özellikle arsa arazinin sınırlı olduğu bölgelerde sıkıntı yaratan, inşaatın arsa alanının yüzde 40’ını geçmemesi şartının kaldırılmasıyla artık yeni şehirleşmede dikey değil yatay yapılaşma öne çıkacak.

• Hakan Erilkun, “Çekme mesafeleri ve yan binaya yaklaşma mesafesine uyulmak kaydıyla taban alanının arsa büyüklüğüne oranlama sınırı olmaksızın inşaat yapılması, yamaç alanlardaki yapılarda kademeli inşaat yapılmasıyla beraber yatay ve bir o kadar da silueti düzgün yapılaşmayı sağlayacaktır. Ayrıca semtin dokusunu bozmadan geliştirmeyi beraberinde getirecektir” dedi.


BENZER YAZILAR