Yeni zorunlu deprem sigortası prim tutarları!

Yazıyı paylaş:

Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlandı. Zorunlu deprem sigortası asgari prim tutarı, risk grubuna göre 35-120 lira arasında değişecek.

 

Risk gruplarına göre DASK primleri 2020

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından zorunlu deprem sigortası prim tutarları yeniden belirlendi.

Buna göre;

  • Asgari prim tutarı her koşulda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 120, 100, 75, 60, 50, 40 ve 35 liradan az olamayacak.
  • Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı, yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın, 215 bin liradan 240 bin liraya yükseldi.
  • Sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli betonarme yapılar için 1134, diğer yapı tarzları için 782 lira olacak.
  • Tebliğin yayımı tarihi öncesinde akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2020 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, herhangi bir ek prim alınmaksızın tebliğ kapsamındaki teminatlara tâbi tutulacak.
  • Tebliğ, 1 Ocak 2020’de yürürlüğe girecek.

 


BENZER YAZILAR