Yüzde 59’umuz kendine ait konutta oturuyor

Yazıyı paylaş:

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın sonuçlarını açıkladı. Bura göre Türkiye’de kendilerine ait bir konutta yaşayanların oranı yüzde 59,1 oldu.

Nüfusun yüzde 59,1’i kendilerine ait bir konutta otururken; yüzde 40,8’i konutunda izolasyondan dolayı ısınma sorunu, yüzde 36,6’sı sızdıran çatı, nemli duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi ve yüzde 22,9’u trafik veya endüstrinin neden olduğu hava kirliliği, çevre kirliliği veya diğer çevresel sorunlar yaşadı.

 

Taksit ödemeleri veya borçları olanların oranı yüzde 69,2 oldu

Nüfusun, yüzde 69,2’si konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödemeleri veya borçları olduğunu, yüzde 60,8’i evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını ve yüzde 13,4’ü konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini beyan etti.

 

TÜİK Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın diğer dikkat çeken sonuçları şunlar:

• En yüksek gelir grubunun toplam gelirden aldığı pay yüzde 47,4 oldu

• En yüksek eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelirden aldığı pay bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 47,4’e, en düşük gelire sahip yüzde 20’lik grubun aldığı pay 0,1 puan artarak yüzde 6,3’e yükseldi.

• Toplumun en zengin yüzde 20’sinin gelirinin en yoksul yüzde 20’sinin gelirine oranı şeklinde hesaplanan P80/P20 oranı ise 7,7’den 7,5’e düştü.

• Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 21 bin 577 TL oldu

• Toplam gelirden en yüksek payı yüzde 48,9 ile maaş ve ücret gelirleri aldı

• Tarım gelirlerinin müteşebbis geliri içindeki payı 2016 yılına göre 3,8 puan azalarak yüzde 21,4 olarak gerçekleşti. Sosyal transferlerin ise yüzde 91,4’ünü emekli ve dul-yetim aylıkları oluşturdu.

• Göreli yoksulluk oranı yüzde 13,5’e geriledi

• Hanehalkı tiplerine göre eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50’si dikkate alınarak hesaplanan yoksulluk oranlarına bakıldığında; tek kişilik hanehalklarının yoksulluk oranının bir önceki yıla göre 0,7 puan düşerek yüzde 8,2, bağımlı çocuğu olmayan hanehalklarının yoksulluk oranının 0,2 puan düşerek yüzde 3,8, bağımlı çocuğu olan hanehalklarının yoksulluk oranının ise 0,9 puan düşerek yüzde 17 olduğu görüldü.

• Okur-yazar olmayanların yüzde 25,4’ü, yükseköğretim mezunlarının yüzde 1,5’i yoksul.

• Sürekli yoksulluk oranı yüzde 14, maddi yoksunluk oranı yüzde 28,7 oldu.

 


BENZER YAZILAR