Zingat Emlak Sözlüğü’nde merak edilen kelimeler

Yazıyı paylaş:

Emlakta ne, nedir? Mesela aile konutu, kat mülkiyeti ya da brüt kira ne anlama geliyor? Kot farkı, gabari veya amortisman süresi ne demek? En sık aranan emlak terimleri arasından 15 tanesini sizin için bir araya getirdik.

Merak edilen emlak terimleri ve anlamları

Anlamını merak ettiğiniz emlak terimleri Zingat.com tarafından hazırlanan Emlak Sözlüğü bölümünde de daha detaylı olarak yer alıyor.

Emlak terimleri ve anlamları hakkında bilgi sahibi olmak için zingat.com/emlak-terimleri adresini ziyaret edip, daha fazlasını keşfedebilirsiniz.

 

Aile konutu nedir?

Aile konutu, evli çiftin düzenli yerleşim amacıyla kullandığı ve barınmak için ika met ettiği yerdir. Yazlık gibi sürekli oturulmayan konutlar aile konutu kapsamına girmiyor.

 

Amortisman nedir?

Amortisman; taşınmaz malların ve varlıkların aşınma, yıpranma veya eskime payını ifade ediyor. Emlak sektöründe ise en kısa tanımı “konuta yapılan yatırımın geri dönüş süresi” olarak özetlenebilir. Amortisman; gayrimenkul yatırımının yıllar içerisinde sağlayacağı kira geliriyle ortaya çıkıyor. Amortisman süresini hesaplamak için yatırımın bugünkü değerinin, aylık kira gelirine bölünmesi gerekiyor.

 

Brüt kira nedir?

Konut dışında bir gayrimenkulün ticari amaçlı kiraya verilmesi halinde net ve brüt kira ayrımı ortaya çıkıyor. Net-brüt kira uygulaması, işletmelerin Gelir Vergisi Kanunu uyarınca ödedikleri kira stopaj vergisinden kaynaklanmakta. Brüt kiranın hesaplanması, net kira bedelinin 0,80’e bölünmesiyle elde edilir.

 

Devren kiralık nedir?

Devren kiralık terimi bir kiracının taşınmaz mal üzerinde yer alan kullanım hakkını başka bir kişiye devretmesi ile ilgili kullanılır. Dükkân içerisinde bulunan demir başlar ise yine mal sahibine aittir. Yapılan devirden sonra yeni kiracı kirayı mal sahibine ödemeye devam eder. Borçlar Kanunu’na göre, kiracı mal sahibinin yazılı şekilde kabulünü almadıktan sonra kira hakkını başka bir kişiye devredemez.

 

Elbirliği mülkiyeti nedir?

Birden fazla kişinin bir taşınmaz mal üzerinde pay oranları açıkça gösterilmeden malik olmaları durumuna elbirliği mülkiyeti adı veriliyor. Medeni Kanun’un 701. maddesinde belirtildiği üzere, elbirliği mülkiyetinde ortakların belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına yaygındır.

 

Emlak portföyü nedir?

 

Kazanç sağlamak amacıyla tutulan yatırım araçlarının bütünü portföy olarak adlandırılıyor. Gayrimenkul danışmanlarının oluşturduğu satılık ve kiralık gayrimenkullerinin tümüne emlak portföyü deniyor.

 

Fek yazısı nedir?

Arapça kökenli bir kelime olan fek; feshetme, kaldırma, kesme, ayırma, bitirme anlamındadır. Konut kredisiyle alınan konutun tüm borçlarının ödenmesinin ardından banka tarafından hazırlanan resmî belgeye “fek yazısı” deniyor. Fek yazısında banka kredisi ödemesi tamamlanan kişiye ait konutun ipoteğinin kaldırıldığına dair bilgiler yer alıyor.

 

Gabari nedir?

Yapımına başlanacak yapının belediye tarafından öngörülen azami yüksekliğidir. Gabari, binanın yapılacağı ilçenin bağlı bulunduğu belediye tarafından belirlenir ve onaylanır. Gabari hesaplamasında, arazinin yüzölçümü boyu ve emsali esas alınır.

 

Hisseli tapu nedir?

Taşınmaz malların mülkiyet hakkının kime ait olduğunu gösteren tapunun sahibinin birden fazla kişi olduğu durumlarda “hisseli tapu”dan söz ediliyor. Hisseli tapuda, taşınmaz malın mülkiyet sahipliğini paylaşan hissedarların isimleri ve sayı bilgileri yer alıyor.

 

İfraz nedir?

Bir toprak parçasının parsellere ayrılması, bir araziyi parsellere bölme işlemine ifraz denir. Tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmazın imar planlarına uygun olarak düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğü ne ayrı ayrı tescil edilmesi işlemidir.

Kat mülkiyetli tapu nedir?

Kat mülkiyeti tapusunda, söz konusu gayrimenkul ile ilgili bağımsız bölümün numarasından niteliğine, binada yer aldığı kat bilgisinden binanın yüzölçümüne ve dairelerin metrekare cinsinden büyüklüğüne kadar tüm detaylar yer alır. Kat mülkiyetli tapuya sahip bir gayrimenkul ile ilgili alım, satım, devir vb. işlemlerde banka kredisi kullanılmak istendiğinde, bu süreç oldukça hızlı ilerler.

 

Kot farkı nedir?

İki nokta arasındaki yükseklik farkı olarak bilinen “kot farkı”, imar durumu veya vaziyet planına göre parselin köşe noktaları ile yapılacak binanın köşe noktalarının gösterildiği krokiye deniyor.

 

Lebiderya nedir?

Deniz kenarında sahil hattında veya deniz manzarasının tamamen göründüğü evler için konumu ve manzarayı nitelendirmek amacıyla kullanılan bir emlakçılık terimidir. Farsça kökenlidir ve tam karşılığı “kesintisiz deniz manzarası”dır.

 

Rayiç bedeli nedir?

Rayiç bedeli genel olarak “pazar değeri” olarak biliniyor. Gayrimenkullerin güncel pazar koşullarına göre belirlenen en düşük alım-satım miktarına “rayiç bedeli” deniyor ve belediyeler tarafından belirleniyor. Rayiç bedelini öğrenmek için gayrimenkulün bulunduğu belediyeye başvuruluyor.

Vaziyet planı nedir?

Vaziyet planı; bir projenin tüm öğelerinin gösterildiği ölçekli planlardır. Projenin mimarı tarafından çizilen vaziyet planında konutun yeri ve yön durumunun yanı sıra su ve elektrik hatları, yol gibi birçok özellik yer alır. İnşaatı yapılacak bir binanın köşe noktalarının yollara ve parsel sınırlarına olan uzaklığını gösterir.

 

 


BENZER YAZILAR