Emlak Sözlüğü

Arzi İttifak

İrtifak hakkı; bir taşınmaz üzerinde kullanım veya mülkiyete özgü bazı hakların kullanılmasından kaçınmayı gerektiren ve diğer bir taşınmaz veya kişi yararına ayni hak olarak adlandırılan hakların tümünü kapsar. Uygulama aşamasında 'kullanma hakları' olarak da adı geçebilir.

Arzi irtifak hakkı, Arzi irtifak hakları, bir taşınmaz aleyhine başka bir gayrimenkul lehine kurulan irtifak çeşidine deniyor. Bu irtifak hakkında şahsi irtifak hakkından farklı olarak karşılıklı iki taşınmaz söz konusu oluyor. Bu hak “Taşınmaz İrtifakı” olarak da ifade ediliyor.

Medeni Kanun’da arzi irtifak hak şu şekilde tanımlanıyor; “Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup yüklü taşınmazın malikini, mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar.”