(TADİLAT DEKORASYON) Yapacağımız işlerde sıfır risk politikası uygulamaktayız. Çünkü uzman ekibimiz işlerini itina ile yaparak noksansız teslim etmektedir. Yaptığımız işlerde mühendis ve teknisyen ekibimizin gözetimi altında öncelik ‘can güvenliği’ sağlayarak hatasız işlerimize başlamaktayız. Yaptığımız sözleşmeler gereği yapacağımız işler eskizsiz ve zamanında teslim ediyoruz. Çalışma esnasında çevreye ve doğaya zarar vermemeye, işlerimizi itina ile yapmaya önem göstermekteyiz. Çalıştığımız birçok firmadan yaptığımız iş gereği ve gösterdiğimiz hassasiyetten dolayı çeşitli ödüllere layık görülmekteyiz. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyetidir. Yapacağımız işlerde ödeme kolaylığı sağlıyoruz. Müşterilerimizin bütçelerini göz önünde bulunduruyoruz. İşlerimizi piyasafiyatlarının altında yapmaktayız...... (EKSPERTİZ HİZMETLERİ) Gayrimenkul Değerleme; mesleki yetenekler ve bilgi birikimi ile gelişen, öncelikle kişisel bir çalışmadır. Değerlemesi yapılacak gayrimenkul ile ilgili araştırma, geliştirme, yorumlama, sonuçlandırma ve anlaşılabilir şekilde aktarabilmeyi amaçlar. Değerleme, farklı amaçlar için yapılsa da çoğunlukla bir finans kurumu tarafından herhangi bir krediye teminat olmak üzere ele alınan gayrimenkul ile ilgili olarak yapılır. Dolayısı ile ele alınan gayrimenkulün sorunları ve ileride çıkabilecek başka sorunların öngörülebilmesi, teminatın sağlamlığını destekleyen ve tamamlayan çalışmalardır. Gayrimenkul Değerleme, iş akışının gereği olarak hızlı yapılması istenen bir işlemdir. Ancak bu hızı sağlayabilmek için mutlaka yapılması gereken araştırmalardan ödün vermek değil, rapor kalitesini daha da arttıracak şekilde iyi organize olabilmek ve sistematik çalışmak gerekliliğidir. Bu organizasyonu sağlayabilmek için iş yapılan Finans kurumunun “Ekspertiz müdürlüğü” denetiminde raporlama yapmak; daha az hata, daha güvenilir raporlama ve iç disiplin ile sorumluluğu paylaşma konularında faydalı olmaktadır. Değerleme ile ilgili genel yaklaşımlar saha elemanının doğrudan tecrübesi ile ilişkilidir. Bu tecrübenin yetersiz olduğu durumlarda, Sorumlu Değerleme Uzmanı tarafından yol göstererek raporlamanın doğru ve kaliteli çıkması sağlanmalıdır. Raporda uygulanan değerleme metotlarının doğru seçilmesi sonucunda ulaşılan değer; raporun özünü oluşturacaktır. Bu nedenle değerleme konusu olan taşınmaz çok iyi analiz edilerek sonuca gidilmelidir. Değerlemesi yapılan taşınmazın yasal konumu ve diğer özelliklerine bağlı olarak özel bir durumu bulunabilir. Bu durumda izlenecek uygulamalar ve nedenleri belirlenerek alınabilecek risk minimize edilmeye çalışılmalıdır. (EMLAK DANIŞMANLIĞI) • Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı • Bölge çalışmaları • Müşteri portföyünün arz ve talep yönünden değerlendirilmesi • Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması • Yazılı ve görsel pazarlama tekliflerinin hazırlanması • Satış ve pazarlama