7.
YIL

Nazır Emlak

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi No:
3900248