Danışmanlık Şirketimiz, gayrimenkul, makine ekipman ve şirket aktiflerinin değerlemesi hizmetleri ışığında aşağıda yer alan danışmanlık hizmetleri vermektedir; Gayrimenkulle ilgili proje analizi ve pazar analizleri, Fizibilite çalışmaları, Bölge ve konum araştırması yapmak, Yatırım ve performans değerlemelerinde bulunmak, Gayrimenkule dayalı projelerin yürütülmesinde bilimsel, hukuksal ve mali danışmanlıklar da bulunmak, En etkin ve en verimli kullanım analizleri yapmak, Tüm şirketlerin, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca gayrimenkul alım ve satımlarında ya da sahip oldukları gayrimenkulleri başka bir şirkete aynı sermaye olarak koymaları ile birleşme ve devralma hallerinde danışmanlık hizmetleri vermek, Gayrimenkullerle ilgili coğrafi yapı, vergi hukuku, mülkiyet araştırmaları, tapu kayıt bilgileri, kadastro bilgileri, ipotek, haciz vb. takyidatların araştırılması konusunda danışmanlık hizmeti vermek, Şehircilik ve kentsel dönüşüm projelerinde danışmanlık hizmeti vermek Mülk Yönetimi Günümüzün ağır yaşam temposunda mülk sahipleri, mülklerini kiraya verirken farklı kişilerle muhatap olmaktadırlar. Her yeni insan değişik isteklerle gelir ve zamanınızı alır. Marka Gayrimenkul, sizlerin üzerinden bu işleri alarak zamandan tasarruf etmenizi sağlar. Müşterilerimizin mülklerine, onların stratejik ve finansal yönetimlerine yardımcı olmak amacıyla, kiracı ilişkileri, bütçeleme, teknik işletme, veritabanı yönetimi, kontrat yönetimi ve kalite kontrol hizmetleri sağlamaktayız. Departmanımız, gelişmiş yazılım sistemlerinin de yardımıyla, müşterilerimizin ve kiracılarımızın isteklerine kısa ve hızlı çözümler üretmektedir.