♦ 2014-2015 RE/MAX Ege Bölgesi Ciro Birincisi
♦ 2015-2016 RE/MAX Ege Bölge Ciro İkincisi
♦ 2014-2015-2016 RE/MAX Pasha Bodrum Ofis Ciro Birincisi
♦ 2016 Ekim, Kasım Ayları Ofis Birincisi
♦ 2015 RE/MAX Pasha Ofisleri Birincisi
♦ 2015 Nisan-Mayıs Ayı Ofis Birincisi
♦ 2014 Ağustos Ayı Ofis Birincisi
♦ 2014 Ağustos Ayı RE/MAX Ege Bölge Üçüncülüğü
♦ 2015-2016 RE/MAX %100 Kulübü Üyesi ve Ciro Şampiyonları Üyesi