1949 Kütahya doğumludur. Hafızlık Eğtimini Konya’da tamamladıktan sonra Suriye’de ortaokul ve lise tahsilini bitirmiş ve ardından Mısır El-Ezher Üniversitesinde İslam Hukuku ve Ayn Elşems Üniversitesinde Arap Dili ve Edebiyatı bölümlerinde okumuştur. Bir dönem ülkemizde Öğretmenlik yapan Süleyman YILMAZ ardından uzun dönem Arap ülkelerinde S.Arabistan Adalet Bakanlığı dahil çeşitli kurumlarda yeminli tercümanlık ve danışmanlık yapmıştır. 1997 yılında firmamızı kurmuştur ve halen işletmemizin Genel Müdürlüğünü yapmaktadır.