Emlak Sözlüğü

Akitsiz İşlemler

Akitsiz işlemler; Tapu Kanunu’nun 26. Maddesinin dışında kalan, Tapu Kanunu’nda belirtilen akitli işlemler dışında kalan işlemlere akitsiz işlemler adı verilir ayni hakların kurulması ve devri ile ilgili olmayan kişisel hakların şerhi, terkin, düzeltme, değişiklik, ayırma, birleştirme, mirasın intikali gibi hak sahibinin veya malikin tek taraflı iradesi ile tapu sicil müdürlüğünde yapılan işlemler oluyor.

Akitsiz İşlemler Nelerdir?

Tapu Müdürlüğünde yapılabilen akitsiz işlemlerden bazıları aşağıdaki gibidir;

 • Aile Konutu Şerhi
 • Aile Konutunda Kalma Hakkının Şerhi
 • Ayırma (ifraz) İstemi
 • Birleştirme (Tevhit) İstemi
 • Cebri Satışın Tescili İstemi
 • Cins Değişikliği İstemi
 • Düzeltme (Tahsis) İstemi
 • Eşler Arasındaki Mal Rejimi Sözleşmeleri
 • Finansal Kiralama
 • Geçici Tescil Şerhi
 • Hükmen Dükkan İfrazı İstemi
 • Hükmen Kamulaştırma
 • İntifa Terkini İstemi
 • İpotek Alacağının Temliki
 • Kat İrtifakı Terkin İstemi
 • Kat Karşılığı İnşaat Hakkı Sözleşmesi Şerhi
 • Kat Karşılığı İnşaat Şerhi Terkin İstemi
 • Kat Mülkiyeti Kurulması
 • Kira Şerhi Terkin İstemi
 • Mirasın Taksimi