Değerli Konut Vergisi ile ilgili en çok merak edilen 4 soru

Yazıyı paylaş:


Bu yıl ilk defa tahsil edilmeye başlanacak değerli konut vergisi ile ilgili merak edilen detayları birkaç soruda bir arada yanıtladık.

1. Değerli konut vergisinin mükellefi kim?

Konutlarının emlak vergisi değeri 5 milyon 227 bin TL üzerinde olan birden fazla konutu olanlardan vergi isteniyor. Değerli konut vergisini; konutların sahipleri, varsa intifa (kullanım) hakkı sahipleri ödüyor olacak. Konutların emlak vergi değerlerini öğrenmek için ilgili gayrimenkulün bulunduğu yerdeki belediyeye başvurulabilir. Konuta paylı mülkiyet hâlinde sahip olanlar, hisseleri oranında mükellef konumunda. Elbirliği mülkiyette sahipleri vergiden müteselsilen (zincirleme olarak) sorumlu.

 

2. Kimler vergi ödemeyecek?

Değerli emlak vergisinde kimler muaf? Tek konutu olanların; konutlarının değeri 5 milyon 227 bin lirayı geçse de vergi istenmiyor. Birden fazla konutu olanlar, en düşük değerdeki tek konutu için de vergi ödemeyecek.

Tek meskene hisse ile sahip olanlardan da bu hisse için vergi istenmiyor. Esas faaliyet konusu bina inşası olanların işletmelerine kayıtlı bulunan ve henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş yeni inşa edilen konutlar için de vergi istenmiyor. Buna arsa karşılığı inşaat işlerinde sözleşme gereği taahhüt işini üstlenen müteahhide kalan mesken nitelikli taşınmazlar dahil.

 

3. Verginin matrahı nasıl hesaplanıyor?

Verginin matrahı, emlak vergi değeri olacak. Paylı mülkiyette ve elbirliği mülkiyette, matrahın hesabında konutun toplam değeri esas alınacak. Konutların değerinin, her yıl yeniden (değerleme oranının yarısı oranında) değerleneceği öngörülüyor.

4. Değerli konut vergisi için beyan ve ödeme ne zaman?

İlk beyannamenin 20 Şubat 2021 tarihine kadar vergi dairesine verilmesi gerekiyor. Ödeme için biri şubat diğeri ağustos olmak üzere toplamda iki taksit öngörülüyor.

Beyanname vermek zorunda olan mülk sahiplerini iki seçenek bekliyor: Beyannamelerini elektronik ortamda kendileri gönderebiliyorlar veya mali müşavirle sözleşme imzalayarak, meslek mensupları aracılığıyla da gönderilmesini sağlayabiliyorlar.

 


BENZER YAZILAR

Yorum Yap