Güçlendirme ve dönüşüm kredisi yüzde 50 arttı

Yazıyı paylaş:

Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kapsamında hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı üst limiti yükseltildi. Güçlendirme kredisi 160 bin liradan 240 bin liraya, dönüşüm kredisi 400 bin liradan 600 bin liraya çıktı. Faiz desteği de 400 baz puandan 600 baz puana yükseltildi.

“6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Düzenlemeyle gerçek veya tüzel kişilerin, afet riskli olduğu tespit edilen konutunu veya iş yerini kendi imkanlarıyla yapmak istemeleri durumunda bankalardan kullanacakları kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esaslar belirlendi.

Buna göre, hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi anapara tutarı üst limiti, güçlendirme kredisi için 240 bin liraya, konut yapım ve edinme kredileri ile iş yeri yapım kredisi 600 bin liraya, iş yeri edinme kredisi ise 250 bin liraya çıkarıldı.

Güçlendirme ve konut yapım ve edinme kredilerinde faiz oranı 400 baz puandan 600 baz puana, iş yeri yapım ve edinme kredileri ise 300 baz puandan 450 baz puana yükseltildi.

Bakanlığın faiz desteği oranı güçlendirme ve konut kredilerine aylık 0,50 puan, iş yeri kredilerine ise aylık 0,38 puan yapılacak.

Bir hak sahibi adına faiz desteği sağlanacak toplam kredi tutarı 3 milyon lirayı geçmeyecek.

Bu karar kapsamında idarelerin İller Bankası Anonim Şirketinden kullanabilecekleri faiz destekli toplam kredi tutarı Bakanlıkça belirlenecek.

“Kentsel dönüşümde ardı adına destekler gelmeye devam ediyor”

Yapılan düzenleme hakkında açıklama yapan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Özelmacıklı, “Kentsel dönüşümde ardı adına destekler gelmeye devam ediyor. Haziran ayında yapılan düzenleme ile kentsel dönüşümde kira yardımı ve faiz desteğinin beraber alınabilmesine imkan tanınmıştı. Şimdi de faiz desteği güçlendirme, konut yapım ve edinmede 6 puana, iş yerlerinde ise 4,5 puana çıkarıldı. Konut ve iş yeri yapım kredilerinde hak sahipliği bazında destek sağlanacak kredi ana para tutarı yapılan düzenleme ile 600 bin TL’ye çıkartılmış oldu. Bu tutar Şubat ayında 400 bin TL’ye çıkartılmıştı. Birden fazla bağımsız bölüme sahip olan hak sahiplerine verilen toplam kredi tutarı da 2 milyon liradan 3 milyon liraya yükseltildi” dedi.

 

“Yıkılan bağımsız birim sayısı 775 bin”

10 yıldan bu yana devam eden kentsel dönüşümdeki sayılar hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Şimdiye kadar riskli yapı tespiti yapılan bağımsız birim sayısı 867 bin 894 iken riskli yapı tespiti sonrasında yıkılan bağımsız birim sayısı 775 bin 589 oldu. Yapılan düzenlemede güçlendirme kredilerinde de 160 bin lira olan üst sınır, 240 bin liraya çıkartıldı. Güçlendirme ve konut yapım kredilerinde 10 yıl vade ve 2 yıl anapara ödemesiz dönem ise önemli bir fırsat. Bu fırsatı vatandaşlarımız avantaja çevirmeli” diye konuştu.

Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı

“Kentsel dönüşüm değer katar”

Dönüşüm ile gerek konut ve işyerinin güvenilir yapılara dönüştüğünü gerekse de aslında taşınmazın değerlendiğini ifade eden Özelmacıklı, “Arsa tapulu kredi çıkmayan eski bir evin değeri ile yeni evin değeri arasında bazı bölgelerde 4 kat fiyat farkı söz konusu. Bu destekleri fırsat olarak görüp hızlıca değerlendirmek gerekiyor. Ülke genelinde yetki belgesi almış olan 40 bine yakın emlak işletmesi de bu konuda taraflara destek vermeye hazır. Emlak işletmeleri kendi uzmanlık bölgelerindeki ana yapıların mevcut durumunu en iyi bilen kişiler. Mevcut deneyim ve tecrübeleri sürece olumlu olarak destek verebilirler” ifadelerini kullandı.


BENZER YAZILAR