Konutta usulsüz beyana yüksek para cezası!

Yazıyı paylaş:

Konutunu aldığı tarihin üzerinden 5 yıl geçmeden satan 110 bin mükellef, değer artış kazancı beyannamesi için Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sitesinde buluştu. Düşük vergi ödemek için yanlış beyanda bulunanları, eksik ödenen tutarlarla birlikte yüklü miktarda para cezaları bekliyor.

Evini satın aldığı tarihin üzerinden 5 yıl geçmeden elden çıkaranların, 31 Mart’a kadar Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi için beyanname vermesi gerekiyor. 2021’de evinin satışını tamamlayanlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’na verdikleri beyanname sonucunda ödemelerini mart ve temmuz olmak üzere 2 eşit taksitle yapabilecek. Düşük vergi ödemek için tapuda usulsüz beyanda bulunanları, ödenmeyen eksik tutarların yanı sıra, yüklü miktardaki para cezaları bekliyor.

Kredi ve sigorta karşılaştırma platformu Hesapkurdu.com’un İçerik Müdürü İbrahim Çolak, Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi’nin evden elde edilen gerçek kazanca göre belirlendiğini kaydederek, “Gelir Vergisi Kanunu’nun 80’inci maddesine göre, miras ve bağış yoluyla sahip olunan konutların dışındakiler, alış tarihinden itibaren 5 yıl içinde satıldığında, değer artış kazancı vergisine tabi tutuluyor. Konut sahiplerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) bu ayın sonuna kadar beyanname vermesi gerekiyor. Ancak bazı gayrimenkul sahipleri Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi’ni düşürmek için yanlış beyanda bulunabiliyor. Bu durum tespit edildiğinde gayrimenkul sahipleri, eksik vergileri ödemekle yükümlü tutulurken aynı zamanda yüklü miktarda cezayla karşı karşıya kalıyor” diye konuştu.


Konutu alanlar için de risk taşıyor

Gayrimenkulün satış bedelinin düşük gösterilmesinin konut alıcıları için de risk oluşturduğunu belirten İbrahim Çolak, “Konut alıcıları satın aldığı gayrimenkulü daha sonra satışa çıkardığında daha yüksek gelir vergisi ödemek zorunda kalabiliyor. Evini satın alırken değerini düşük gösterenler, 5 yıl geçmeden evlerini gerçek değeri üzerinden satışa sunduğunda aradaki yüksek farktan dolayı fazla kâr elde etmiş gibi görünüyor. Ancak yüksek kârdan dolayı ödenen vergi tutarları da katlanıyor. Son zamanlarda satış bedelinin eksik beyanı ve düşük tapu harcı ödenmesine karşı yürürlüğe getirilen caydırıcı para cezaları karşılık görmeye başladı. Usulsüz beyanların sayısı giderek azalıyor” dedi.

 

Fazla vergi ödemeyeyim derken 50 bin TL’den olabilirsiniz

İbrahim Çolak, konuya ilişkin, “2020 yılı Ocak ayında 450 bin TL’ye satın aldığı evin değerini tapuda 250 bin TL olarak beyan eden konut sahibi, evini 2021 yılı Aralık ayında satışa çıkardığında evin ulaştığı gerçek değer olan 700 bin TL’den beyanda bulunursa 50 bin TL’ye yakın Değer Artış Kazancı Vergisi ödemek zorunda kalabilir. Oysa konut satın alınırken gerçek bedel olan 450 bin TL olarak beyan edilseydi, yalnızca fazladan bir miktar tapu harcı ödemesi yapılacaktı. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak için mutlaka konut alım bedeli üzerinden tapu harcı beyanında bulunmak gerekiyor” örneğini verdi.

 

Gayrimenkul değer artış kazancı vergisi nasıl belirleniyor?

Gayrimenkul Değer Artış Kazancı Vergisi’nin belirlenmesinde gerçek kazancın dikkate alındığını söyleyen İbrahim Çolak, konuya şu sözlerle açıklık getirdi:

“Enflasyona göre düzenlenen evin alış ile satış değeri arasındaki farkın hesaplanmasıyla enflasyondan bağımsız elde edilen gerçek kazanç bulunur. Bu kazançtan her yıl açıklanan istisna tutar, alım sırasında ödenen tapu harcı ve konut kredisi kullanıldıysa satışa kadar ödenen faizlerin toplamı düşülür. Böylece “vergiye tabi tutar” bulunur. Bu tutara vergi dilimleri uygulanır.”

 

 


BENZER YAZILAR