Koçak Gayrimenkul mensubu her üyenin tek bir hedefi vardır; müşterileri için en iyi hizmeti kusursuz sunmak. Bu amaç doğrultusunda kabul ettiğimiz ilkeler ise; ŞEFFAFLIK: Tüm faaliyetlerimizle ilgili aşama, gelişme ve sonuçlar,müşterilerimize ve çözüm ortaklarımıza açıkça iletilir. ETİK: Biz tüm üyeler , genel geçer ahlak kuralları, örf-adet ve gelenekler ile tüm hukuki düzenlemelere uymamızın yanı sıra Koçak Gayrimenkul Bankası etik kurallarının birincil dereceden yürütme organı olmayı da asli görevi olarak kabul etmekteyiz. KALİTE: Hizmetlerimizin en önemli bileşeni, hizmette KALİTE yönetimimizin temel taşıdır. ESNEKLİK: İş prosedürleri ve sürekli eğitimler ile yöntem geliştirmelerinin yanı sıra globalleşmenin gereği olan sürekli değişim ilkesi çerçevesinde her görüş ve öneri kabul görür, değerlendirmeye alınır. YARATICILIK: Farklı bakış açılarını bir araya getirerek organizasyon, pazarlama, sunum vb. konularda yöntemlerimiz zamanın gereklerine uygun hale getirilir. TUTARLILIK: Yaptığımız ve yapacağımız tüm iş ve işlemler bir bütünün parçalarıdır ve hiçbir gösterge bir diğerinden bağımsız addedilmez. MÜŞTERİ ODAKLILIK: Yürüttüğümüz her işte müşteri ihtiyaçları ve faydaları yer alır. TAKIM RUHU: Bizler, yapılan yanlışları da ulaşılan başarıları da takıma mal eder, özünde bireysel görünen emlak komisyonculuğu işinin ilk aşamasından son noktasına kadar bir ekip çalışması olduğu inancıyla hareket ederiz. KOÇAK GAYRİMENKUL BANKASI/ELEDA BOSTANLI TEMSİLCİLİĞİ.