Değerleme işlemlerinde malik onayı şartı

Yazıyı paylaş:

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun kararları uyarınca TAKBİS başvurularında malik onayı aranacak.

Yeni düzenlemeye göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından yapılan veri paylaşımlarında, taşınmaz değerlemesine konu olan taşınmaz malikinin onayı istenecek. Düzenleme ile taşınmaz maliklerinin web tapu sistemi veya ALO 181 çağrı merkezi üzerinden değerleme işlemi için onay vermeleri talebinde bulunulacak.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, sistemin işleyişi ile ilgili şunları söyledi:

“Değerleme firmaları tarafından, değerleme talebi oluşturulduktan sonra, T.C. vatandaşı maliklerde web tapu sistemi vatandaş portalı üzerinden veya ALO 181 Çağrı Merkezi üzerinden, Ticaret şirketlerinde web tapu sistemi şirket portalı üzerinden, sol menüde yer alan “Yetki işlemleri” bölümünde bulunan “Değerleme Yetki Onay” bölümü üzerinde onaylaması gerekecek. Değerleme yapılacak olan taşınmazda birden fazla malik olması durumunda uygulamaya alınan sistem üzerinden “gerçek kişi malik” bölümünden yapılacak taleplerde tek malikin talebi ve onayı ile işlemler yapılabilecek. Değerleme uzmanları ve şirketleri de portal üzerinden “başvuru onay takip” bölümünden başvurunun durumu takip edilebilecekler.”

 

“Ek geliştirmeler olacak”

Sistem üzerinde sonraki aşamalarda bazı geliştirmelerinde olacağını belirten Özelmacıklı, “Değerleme talebine konu olan taşınmazın tek malik olması durumunda doğrudan bu malikin web tapu kullanıcısı olup olmadığı kontrol edilerek veri giriş yapılmadan kaydın ilgili malikin onayına sunulması ilerleyen zamanda devreye alınması planlanan düzenlemelerden. Ayrıca taşınmaz malikinin değerleme başvurusu öncesinde yetki vermesine yönelik olarak web tapu sisteminde geliştirme yapılarak, “Taşınmaz değerleme yetkisi verme” ekranının uygulamaya alınmasına yönelik çalışma yapılması da planlanıyor” ifadelerini kullandı.

Düzenlemenin herhangi bir erteleme olmaz ise 6 Ağustos 2021 tarihinden sonraki başvurularda başlatılacağını belirten Özelmacıklı, “Düzenleme kişisel verilerin işlenmesinde özel hayatın gizliliği başta olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemek üzere yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumunun kararları uyarınca yapılıyor. Umarız bu düzenleme kredili satış işlemlerinde gecikmelere neden olmaz” dedi.

Özelmacıklı, sözlerine şöyle devam etti: “Gayrimenkul değerlemesine konu olan taşınmaz maliklerinin sistem veya çağrı merkezi üzerinden onay vererek değerleme başvurularının alınmasına karar verilmiştir. Taşınmaz değerlemesine konu olan taşınmaz malikinin web tapu sistemi veya çağrı merkezi üzerinden onay vererek değerleme başvurularının alınmasına karar verilmiştir. Taşınmaz ticareti yapılan iş yerlerinde aranacak niteliklere ilişkin düzenleme 30 Temmuz tarihinde 31553 karar numarası ile resmi gazetede yayımlandı. Düzenlemeye göre İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yapılan düzenleme ile emlak işletmeleri için şartlar 31 Temmuz 2022 tarihine kadar ertelenmiş oldu.

 

İşletme İkamet Amacıyla Kullanılamaz

Taşınmaz ticareti hakkında yönetmeliğin bazı maddelerinin iş yerlerindeki şartlar konusunda bağlayıcı olduğuna dikkat çeken Özelmacıklı, “Yönetmeliğimizin 14. Maddesinde yer alan Taşınmaz ticaretinde uyulacak ilke ve kurallar bölümünde emlak işletmelerinin taşınmaz ticaretiyle iştigal ettikleri iş yerini ikamet amacıyla kullanamayacaklar ve bu iş yerinde başka bir ticari faaliyette bulunamayacakları ayrıca belirtilmiştir. Bu nedenle ruhsat yönetmeliğin uzatılmasını bu kapsamda değerlendirmemek gerekir” dedi.

Ruhsat Yönetmeliğin Getireceği Düzenlemeler

İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik kapsamında, taşınmaz ticareti yapılacak iş yerlerinde aranacak olan şartlara ilişkin bilgiler de paylaşan Özelmacıklı, “Öncelikle faaliyet alanının, ilgili mevzuat uyarınca bağımsız bölüm niteliğine sahip olması isteniyor. Ayrıca emlak işletmesinin faaliyet alanın, en az yirmi metrekare olması hatta birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkarın faaliyet gösterdiği bir iş yeri ise, faaliyet alanın her bir tacir veya esnaf ve sanatkar için beş metrekare artırılması isteniyor. Emlak işletmesinin içinde idari büro ve kabul yeri ile dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulundurulması şartlar arasında yer alıyor. Yönetmeliğimizde yer aldığı gibi taşınmazın ikamet amacıyla kullanılmaması ve o iş yerinde taşınmaz ticaretinden başka ticari faaliyette bulunulmaması gerekiyor” dedi.


BENZER YAZILAR