Kentsel dönüşüm kredisinde limit yükseltildi

Yazıyı paylaş:

Afet riskli alanlarda yer alan konut ve iş yerlerine verilen yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği oranları artırıldı. Desteğe esas kredi üst limitleri yükseltildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 6306 sayılı kanun kapsamında hak sahiplerince bankalardan kullanılacak kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin kararda değişiklik öngören Cumhurbaşkanı kararına göre, karar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan faiz destekli yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine verilen faiz desteği; konut yapım ve edinme kredileri için 600 baz puandan 840 ve 720 baz puana çıkarıldı.

Tek konuta 840, birden fazla konuta 720 baz puan faiz desteği

Bu kapsamda birden fazla konutu olan hak sahiplerinin ilk konutu için kullanacağı yapım ve konut edinme kredilerine uygulanacak faiz desteği oranı yıllık 840 baz puan (BP) olarak belirlendi. Bu hak sahiplerinden 2 veya daha fazla konut için verilecek faiz desteği ise 720 baz puan olarak uygulanacak.
Hak sahiplerine verilecek faiz desteğinde güçlendirme kredisi için öngörülen 600 baz puanlık faiz destek oranında değişiklik yapılmazken, işyeri yapım ve edinme kredileri için verilecek faiz deste oranı da 440 baz puandan 480 baz puana çıkarıldı.

Desteğe esas kredi üst limitleri artırıldı

Aynı kararla hak sahipliği bazında faiz desteği sağlanacak kredi üst sınırları da artırıldı. Buna göre faiz desteğine esas kredi üst limitleri; güçlendirme kredisi için 240 bin TL’den 320 bin TL’ye, konut yapım ve edinme kredileri için 600 bin TL’den 1,25 milyon TL’ye, işyeri yapım kredisi için 600 bin TL’den 800 bin TL’ye ve işyeri edinim kredisi için 250 bin TL’den 350 bin TL’ye yükseltildi.

Faiz desteği için bankaya başvuru süre sınırı 3 yıl

Kararla yapılan düzenlemeye göre ayrıca, yapım, edinme ve güçlendirme kredilerine faiz desteği sağlanması için tahliye veya yıkım tarihinden itibaren kredi sağlayacak bankalara başvuruda süre sınırı 1 yıldan 3 yıla çıkarıldı.

 

Kaynak: NTV


BENZER YAZILAR