Kentsel dönüşümde neler yapılmalı?

Yazıyı paylaş:

Zingat.com’un sektörel internet sponsoru olduğu ve Management Plus tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen “4. Ulusal Her Yönüyle Kentsel Dönüşüm Kongresi” sonuç bildirgesi açıklandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle “Sürdürülebilir Şehirler ve Binalar” başlığı altında düzenlenen kongre; “Sürdürülebilir Şehirler Yaratmada Kentsel Dönüşümün Önemi”, “2017 Yılında Gayrimenkul Sektörünün Kentsel Dönüşüme Bakışı”, “Kentsel Dönüşüm Sürecine Farklı Bakış Açıları” ve “Öneriler ve Kentsel Dönüşüme Alternatif Finansman Modelleri” olmak üzere dört oturumdan oluştu.
Kongreden çıkan başlıklar ise şu şekilde oldu;

 

2017 kentsel dönüşüm kira yardımı ne kadar?

 

Kentsel dönüşümde belediyeler etkin olmalı

• Kentsel dönüşümün insanlarımızın ve ekonomimizin gelişimi için ülkemizin en büyük projelerinden biri olduğu
• “Eski izler yeni projeler” yaklaşımın kentsel dönüşümün felsefesi olması gerektiği
• Kentsel dönüşüm de herkesin master plan peşinde koşması gerektiği
• Sosyal donatı alanlarının kentsel dönüşümün vazgeçilmez unsuru olması gerektiği
• Yatay mimari koşullarını yaratabilmek için ada bazlı dönüşümü motive etmek gerektiği
• Estetik tasarımlarlarla kentsel dönüşümün yapılması ve şehir dokusuna uygun olması gerektiği
• Çağdaş tasarım standartlarıyla şehirlerin planlanması gerektiği
• Sanayi alanlarının dönüştürülmesinin önündeki yasal engellerin bir an önce açılması gerektiği
• Belediyelerin yaptığı çalışmalarda tarihi dokuyu öne çıkarmasının gerektiği
• Belediyelerin kentsel dönüşümün içine daha fazla girmelerinin gerektiği
• Sosyal ve ekonomik boyutun kentsel dönüşümde ön plana alınması gerektiği insan ve mekan kavramı ekseni üzerine oturtulması gerektiği
• Plan çalışmalarında tüm paydaşlarla birlikte hareket edilmediğinde başa dönüldüğü ve zaman kaybının arttığı

Ada bazlı dönüşüm hızla başlamalı
• Ada bazlı dönüşüm için gerekli çalışmaların hızla başlatılması gerektiği
• Dayanışma ve bir arada yaşamamızı geliştirmek için kentsel dönüşümü geliştirmemiz gerektiği
• Kentsel dönüşüm sürecinin hızlanması için halkla ilişkiler ve iletişim sürecinin geliştirilmesi gerektiği
• Belediyelerin karşılaştıkları bürokratik engellerin kaldırılması gerektiği
• Kentsel dönüşüm kanununun inovatif bir hale getirilmesi için karbon salımının azaltılması ve enerji verimliliğinin arttırılması konularının 6306 nolu yasanın içine koyulması gerektiği
• Malik, müteahhit ve belediyenin takım olması gerektiği
• Otopark ve donatı alanlarını projede çözemeyenlerin ruhsatlarının verilmemesi gerektiği
• Afet riski planda olduğu için bürokratik işlemleri kaldırması ve sürecin hızlandırılması gerektiği
• Belediye harçlarının yeniden geri gelmesinin sağlanması

 

A’dan Z’ye kentsel dönüşüm!

Kentsel dönüşüm şehre katkısı olmalı

• KDV iadelerinin müteahhitlere verilmesinin hızlandırılması gerektiği
• Kentsel dönüşümün sosyolojik ve demografik boyutunun ele alınarak projelerin geliştirilmesi gerektiği
• Kentsel dönüşümün inşaat sektörünün geleceği olduğu
• Sürdürülebilir bir mekansal gelişim için kentsel dönüşümün zorunlu olduğu
• İstikrarlı bir ekonominin kentsel dönüşümün önünü açacağı
• Gelecek tasarımına yönelmemiz gerektiği
• Kentsel dönüşümün herkesi mutlu etmesi gerektiği
• Kentsel dönüşümün şehre katkısı olması gerektiği
• Gecekondulaşma sürecinde terörün arttığı kentsel dönüşümün bunu engellediği
• Tip sözleşmelerin geliştirilmesi gerektiği
• Tebligat yönetmeliğinin çıkarılmamasının kentsel dönüşümün önünü kapattığı
• Maliklerinde haklarını koruyabilecek ama süreci hızlandıracak bir tebligat yönetmeliğinin çıkarılması gerektiği

Her bölge ayrı menkulleştirilmeli
• Kentsel dönüşümde halkın işin için daha çok katılması gerektiği
• Kentsel dönüşümün önünü açmak için bir an önce müteahhitlik yasasının çıkartılması gerektiği
• Kentsel dönüşüm için seferberlik ilan edilmesi gerektiği
• Donatı alanlarının artmasıyla suç oranlarının düşeceği
• Su yalıtımı yönetmeliğinin çıkarılması gerektiği ve yapı denetim yönetmeliği ile birlikte 6306 olu kanuna entegre edilmesi gerektiği
• Gayrimenkul danışmanlarının ve emlakçıların bir yasasının olmamasının kentsel dönüşüm sürecini olumsuz etkilediği
• İnsan ve yaşam kalitesini arttıracak fonlar geliştirilmesi gerektiği
• Belirsizliğin olduğu yerde küresel fonların kentsel dönüşümü finanse etmediği
• Menkul kıymeti kim ihraç ederse yabancı yatırımcının finansman sağladığı
• Kentsel dönüşüm yasasının içine finansman ve fon mekanizmasının katılması gerektiği
• Tasarruf bazlı birikim yaratmadan alan bazlı dönüşümün zor gözüktüğü
• AB’deki Jesica modeli ile kentsel dönüşümün finansmanının sağlanabileceği
• Her bir projeyi ayrı ayrı menkulleştirmek gerektiği
• Alt yapı GYO’lara kentsel dönüşümü gerçekleştirmek için ihtiyaç olduğu
• Yeni arazi üretmenin tek yolunun ada bazında yapılacak kentsel dönüşüm olduğu
• Kentsel dönüşümde garantör kredisi tesis ederek projelere finansman sağlanabileceği
• İslami mortgage’ın geliştirilmesi gerektiği ve risklerin bankayla birlikte paylaşılması


BENZER YAZILAR