Binalarda gürültüye karşı yeni düzenleme

Yazıyı paylaş:

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, şehir yaşantısının en önemli sorunlarından biri olan gürültü kirliliğine karşı yeni düzenlemeye gitti. Yeni düzenlemede binalarda kullanılan yalıtım sistemlerinin teknik kuralları belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Peki yönetmenliğin detayları neler? İşte ayrıntılar…

Yönetmelikte; her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükununa, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması amacıyla tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kurallar detaylı olarak sıralandı.

Resmi Gazete’de yer alan yönetmeliğin öne çıkan maddeleri ise şöyle:

  • Yönetmelikle, konut, iş yeri, eğitim, sağlık tesisleri gibi binaların kapı içeren duvarlarının desibel değerleri yeniden belirlendi. Yönetmeliğe göre, ISO standartları baz alınarak, kapı içeren yapı elemanlarının ses yalıtım değerleri en fazla 10 desibelden 14’e yükseltildi.
  • Tasarımda akustik uzman gerektirmeyen binaların kat sayısı da beşten yediye çıkarıldı.
  • Böylelikle yaygın olarak inşa edilen ve özel malzeme/yapım teknikleri içermeyen, akustik uzmanlık eğitimine ihtiyaç duyulmayan binaların mimari akustik açıdan değerlendirilmesi sağlandı.
  • Yönetmelik kapsamındaki tüm yapılar için geçici maddeyle de akustik uzmanlık faaliyetlerinin bir yıl süre için proje müelliflerince akustik rapor hazırlanarak gerçekleştirebileceği düzenlemesine yer verildi.

 

Bina gürültüsünün  para cezası ne kadar?

Kabahatler Kanunu 36 maddesinde yer alan “Gürültü” başlığı şunları kapsıyor;
• Madde 36 – (1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir.
• (2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.
• (3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir.

Çevre Kanunu 14. Maddesi “Gürültü” başlığı ise şu şekilde;
Madde 14 – (Değişik: 26/4/2006 – 5491/11 md.)
• Kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulması yasaktır.
• Ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınır.


BENZER YAZILAR