Kentsel dönüşüme kimler başvurabilir?

Yazıyı paylaş:

Ülke genelinde bütün binalar 6306 Sayılı Kanun kapsamında bulunuyor. Binanın bulunduğu yere, yaşına, deprem bölgesine bakılmaksızın “riskli” olarak tespit edilen bütün binalar Kanun hükümlerinden faydalanıyor. Yani bu durumda riskli ev sahibi olan herkes kentsel dönüşüme başvurabiliyor. 

Risk raporu şart

Kentsel dönüşümden faydalanmak, yani 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu’ndan yararlanmak için öncelikle bina için risk raporu alınması gerekiyor. 

Risk raporu nasıl alınır?

Riskli binaların tespiti, maliklerin tapu ve kimlik fotokopisiyle yapacakları müracaat üzerine, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisans verilen ve listesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın resmi internet sitesi ile www.kentseldonusum.gov.tr adresinde güncel olarak yayımlanan kurum veya kuruluşlarca yapılıyor.

Devlet yardımı alabilirsiniz?

Risk raporu alındıktan sonra binanın yenilenmesi başlıyor. Bu süreçte de devletin bazı yardımları için şu başvurularda bulunulabilir:

  • 6306 Sayılı Kanun kapsamında riskli yapı maliklerine sadece ikamet ettikleri bir bağımsız bölüm için 18 ay kira yardımı yapılıyor. Kira yardımı ödemelerinde riskli yapıda ikamet şartı aranıyor. 
  • Kentsel dönüşüme girmiş binadaki mülk sahipleri mevcut her bağımsız bölüm için en fazla 100.000 TL kentsel dönüşüm kredisi kullanabiliyor.
  • 1 hak sahibi en fazla 5 bağımsız bölümü için 500.000 TL kentsel dönüşüm kredisi kullanabiliyor.

BENZER YAZILAR