Müştemilat evler hakkında her şey!

Yazıyı paylaş:

Türkçe’ye Arapça’dan geçen “müştemilat” kelimesi “eklenti” anlamına geliyor. Gayrimenkul sektöründe ise müştemilat sözü, ana binaya ya da ana bina bahçesine yapılan, ayrı bir işlevi bulunan bölüm ve yapılar için kullanılıyor.

 

Kullanım hakkı konut sahibine ait
Kat irtifakı ya da kat mülkiyeti kurulmuş olan binalarda müştemilat evler oturma amaçlı kullanılmasının yanı sıra kömürlük, garaj,ardiye, depo olarak de değerlendiriliyor. Müştemilatı kullanma hakkı ise konut sahiplerine ait.

 

Yapı ruhsatı nedir? Neden gereklidir?

 

Bahçede müştemilat izne bağlı
Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre binaların odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi müştemilat kısımları bodrum katlarında bulunmalı. Ancak bina zemininde su çıkması ya da sert kaya olması halinde belediyeden alınacak izinle bu türlü müştemilat; arka bahçelerde, yoldan görünmemek ve çatının en yüksek noktası tabii zeminden itibaren 2.50 metreden yüksek olmamak, esas binaya 3 metreden fazla yaklaşmamak şartıyla yapılabiliyor.
Müştemilat için ruhsat gerekiyor mu?
Peki, müştemilat ruhsata tâbi midir? Oturma amaçlı kullanılmasının yanı sıra kömürlük, garaj, ardiye, depo olarak da değerlendirilen müştemilat, İmar Kanunu 21. maddesine göre ruhsata tâbi oluyor. Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26. maddede belirtilen istisna dışında belediye ya da valiliklerden yapı ruhsatiyesi alınması gerekiyor.

mustemilat.ozellik

Müştemilat ruhsatı almazsanız ne olur?
Eğer müştemilat için ruhsat almazsanız ne olur? Ruhsata tâbi olan müştemilatın ruhsatını almamanız durumunda İmar Kanunu 32. ve 42. maddede yer alan idari yaptırımlar doğrultusunda idari para cezası kesilebilir ya da ruhsatsız yapınız yıktırılabilir.
Müştemilat nasıl yapılır?
Depo, kapıcı dairesi, garaj ya da kömürlük gibi hizmetler için kullanılan müştemilatları inşa etmek zannedildiği kadar kolay değil. Müştemilatı belli kurallar çerçevesinde yapmak gerekiyor, aksi takdirde maddi ceza veriliyor. Peki, müştemilat nasıl yapılır?

mustemilatnedir

Müştemilat yapmanın şartları
Müştemilatın nasıl yapılacağıyla ilgili Plansız Alanlar Yönetmeliği’nde ayrıntılı bilgi veriyor. İşte müştemilat yapabilmenin şartları…
• Binaların odunluk, kömürlük, kalorifer dairesi gibi müştemilat kısımları bodrum kat olarak yapılır.
• Ancak binanın zemininde su çıkması ya da sert kaya olması halinde belediyeden alınacak izinle müştemilat yoldan görünmemek şartıyla bina arka bahçesine yapılabilir.
• Müştemilat çatısının en yüksek noktası tabii zeminden itibaren 2.50 metreden yüksek olmamalı ve esas binaya 3 metreden fazla yaklaşmamalı.
• Köy ve mezraların yerleşik alanlarında bir parselde köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak tarım-hayvancılık amaçlı yapıların ve konut yapılarının müştemilat dahil taban alanı kat sayısı yüzde 40’ı geçmemeli.
• Köy ve mezraların yerleşik alanlarında ve civarında sadece köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca yapılacak konut, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile müştemilat binaları yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tâbi değil. Ancak yapı projelerinin fen ve sağlık kurallarına uygun olduğuna dair valilik görüşü alınmasından sonra, muhtarlıkça izin verilmesiyle yapımı mümkün.


BENZER YAZILAR