Sükna (oturma) hakkı, miras olur mu?

Yazıyı paylaş:

Oturma hakkı olarak da bilinen sükna hakkı nedir? Sükna hakkı devredilebilir mi? Miras olarak sükna hakkının devri mümkün müdür?

 

Ev sahiplerinin yasal hakları!

 

Sükna hakkına sahip olmak…
• Sükna hakkı, Türk Medeni Kanunu’nda karşılık buluyor. Medeni Kanun’un 823. maddesine göre, maliklere sahibi oldukları gayrimenkulün tamamında veya bir kısmında oturma hakkı sağlıyor.
• Bir binanın belirli bir bölümünde sükna hakkına sahip olanlar, ortak alanlardan faydalanabiliyor. Aynı zamanda binanın bakım ve onarım giderlerine de dâhil olması gerekiyor.
• Sükna hakkı, başkasına devredilemediği gibi, miras olarak da bırakılması söz konusu olmuyor.
• Sükna hakkı sahibinin rızası olmadığı sürece bu hakkını kira yoluyla da devri mümkün değil.

 

Sükna hakkı için gerekli belgeler

• Sükna hakkı için taşınmaz mal söz konusuysa tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirten belge.
• Sükna hakkı tesisini talep eden tarafların veya yetkili temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanları.
• Tarafların son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları (6×4 cm)
• Vergi dairesinden alınan, tarafların vergi kimlik numaralarını gösteren belge.
• Sükna hakkı binanın bir kısmında tesis ediliyorsa, inşaat projesinde veya krokide bu bölümün belirlenmiş belgesi.
• Deprem sigortası.
• Sükna hakkı mahkeme kararıyla tesis edilecekse kesinleşmiş mahkeme kararı.


BENZER YAZILAR