Bu düzenlemeyle inşaatta yeni dönem başlayacak!

Yazıyı paylaş:

İnşaatta yeni dönemi başlatacak düzenlemeler Meclis gündeminde. Yeni düzenlemeyle yatay mimariye destek artıyor ve yükseklik serbestliği kalkıyor. TBMM’ye sunulacak kanun teklifiyle şehirlerin silüetini bozan yüksek yapı dönemi sona erecek. Her ilçe için çevresindeki diğer yapılara da bakılarak bir kat sınırı belirlenecek.

İşte saha çalışmaları sonrası tespit edilen sorunları çözmek için harekete geçtiklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum‘un verdiği bilgilere göre teklifte öne çıkacak maddeler…

• Planlarda ‘yükseklik serbest’ tanımı yer alamayacak. Bugün geçerli olan bu madde ile inşaat yapan bir firma taban alanının düşük tutup hakkını yükseklikten yana kullanabiliyor.

• Kanun yasalaşınca çıkılacak kata firmalar karar veremeyecek. Yeni yerleşim alanlarında ortalama 5 kat sınırı planlanırken, mevcut yapı alanlarında ise geçmişte inşa edilmiş binaların ortalama yükseklikleri dikkate alınacak. Kat sınırlarını belediye meclisleri belirleyecek. 7 Temmuz 2021 tarihine kadar imar planlarının bu taslağa göre düzenlenmesi gerekecek, aksi takdirde ruhsat verilmeyecek.

• Parsel bazlı plan dönemi kapanacak, plan ada bazlı olacak. Kişi ya da kurumların talep ve çıkarlarına göre planlamanın önü kapanacak.

• Kanun teklifi uzun yıllardır gündemde olan ve rant vergisi olarak bilinen konuya da açıklık getirecek. Değer artışı kamunun olacak.

• Tüm hak sahiplerinin onayıyla imar planı değişikliği yapılabilecek. Örneğin, değeri 10 lira ama bir yapıda plan değişikliği ile 30 olduysa 20 lira kamuya aktarılacak. Bu değer artışı, Hazine, Bakanlık, büyükşehir ve ilçe belediyesine arasında paylaşılacak.

• Kaçak yapı mücadelesinde daha etkili bir yol izlenecek. Tasarıya göre, kaçak yapıların satış ve kiralamasını engellemek için tapularına şerh konulacak.

 

İnşaat sektörü 2020 yılından umutlu

• Mevcutta kaçak yapılara kesilen cezada tek bir tarife var ancak illerde arsa değerleri oldukça farklı. Kanun teklifinde adil ceza uygulaması için de bir madde var.

• İmar barışına başvurup Yapı Kayıt Belgesi alanlar, yapı denetim firmalarının kontrolünde güçlendirme yapabilecek.

• İskân Kanununa göre vatandaş kendi iş gücü ve nakdi takviyesi ile yaptığı konutlar için harç ödemeyecek.

• Kıyı Kanununda yapılan düzenleme ile 1992 tarihinden önce yapılmış köy yerleşme alanlarının sahil şeridinde kalan kesimlerinin köy hayatının ve yöreye özgü dokunun devamlılığı olması amacıyla bu alanlardaki mevcut yapıların yöreye özgü mimariye uygun olarak cephe onarımının veya değişikliğinin, can ve mal kaybının önlenebilmesi için güçlendirilmesi yapılabilecek.

• Kayalık olmayan, kumluk veya çakıllık özellik gösteren sahiller, kumsalların rahatça kullanılabilmesi ve doğal yapının bozulmaması amacıyla artık rekreatif amaçlı iskele yapılmayacak.

 

İnşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre arttı

BENZER YAZILAR