Bursa’nın Gemlik ilçesi taşınıyor!

Yazıyı paylaş:

Deprem tehlikesi altındaki Bursa‘nın Gemlik ilçesinde uzun zamandır beklenen depremselliğe yönelik yasa, 696 Sayılı KHK´nin Geçici 25. Maddesi ile düzenlendi. Bu madde kapsamında, ilçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman özelliğini yitiren ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan bir bölge Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek.

 

Gemlik ilçesi nereye taşınıyor?

Gemlik ilçesi orman dışına çıkarılarak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilecek. Böylelikle nakil ve yerleştirme bu bakanlık tarafından yürütülecek.

Gemlik ilçesinin mevcut yerleşim alanları yerine üst bölgelerdeki sağlam zeminlerde yapılaşmaya imkân sağlayacak madde şöyle:

“MADDE 13- 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 25- Bursa İli Gemlik İlçesinin deprem tehlikesi altında bulunması ve İlçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle, orman olarak muhafazasında bilim ve fen bakımından hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına da dönüştürülmesi mümkün olmayan yerlerden, Orman ve Su İşleri Bakanlığının teklifi üzerine sınırları Bakanlar Kurulunca belirlenen alanlar, Orman Genel Müdürlüğünce orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına resen tescil edilir. Bu alanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tasarrufuna geçer. Bu alanlarda 21/6/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun 22. maddesinin kadastrosu yapılmış olan yerlerin ikinci defa kadastroya tabi tutulamayacağına ilişkin hükmü uygulanmaz. Bu alanların tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğünce yeteri kadar orman kadastro komisyonu görevlendirilir. Bu tespit sırasında ilan süresi bir hafta, itiraz süresi ise bir ay olarak uygulanır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Birinci fıkra kapsamında orman sınırları dışına çıkarılan alan kadar Hazine taşınmazı, orman tesis edilmek üzere Maliye Bakanlığınca Orman Genel Müdürlüğüne tahsis edilir. Bu madde kapsamında nakline ve yerleştirilmesine karar verilenlerin iskanına ilişkin iş ve işlemler Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülür. ”

 

Gemlik satılık daire fiyatları

Zingat.com Bölge Raporu verilerine göre, Gemlik satılık konut piyasasında son bir yılda satılık konut fiyatları  yüzde 1.39 artış gösterdi. Gemlik ilçesinde ortalama konut metrekare fiyatları 1.381 TL olurken, konut yatırım geri dönüş süresi 18 yıl olarak hesaplanıyor. Buna göre, 2017 yılı emlak endeksi ve bölge raporunda Gemlik ilçesinde satın alınan 100 metrekarelik bir konutun ortalama fiyatı 103 bin 564 TL ile 172 bin 600 TL arasında değişiyor.

BENZER YAZILAR