Yatırım teşvikli binalar 5 yıl emlak vergisinden muaf!

Yazıyı paylaş:


Yatırım teşvikleri kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren 5 yıl süreyle geçici emlak vergisi muafiyetinden yararlanabilecek. Eğer bina kısmen kullanılmaya başlandıysa, kısmen kullanılmaya başlanılan kısımlar için muafiyeti uygulanacak.

Arsalar için de muafiyetten yararlanılabiliyor
Maliye Bakanlığı tarafından yatırım teşvikleri belgesi kapsamında inşa edilen binalara beş yıl süreyle geçici emlak vergisi muafiyeti esasları belirlendi. 29 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan kanun 1 Ocak 2017’de yürürlüğe girecek.

Arsa yatırımı yapacaklar dikkat!

Düzenlemede “Yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen arazi ve arsalar da yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesi yapılıncaya kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden de faydalanabilecek.” deniliyor. Bu, arsaların da 5 yıllık vergi muafiyetinden faydalanabileceği anlamına geliyor.

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için ne yapmalı?
Geçici emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için takip edilmesi gereken adımlar şöyle:
• Yatırım teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce arazinin iktisap olunması ya da tahsis edilmesi
• Arazinin, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunduğunun ya da tahsis edildiğinin, yatırım teşvik belgesinin bir örneğiyle birlikte ilgili belediyeye bütçe yılı içerisinde bildirilmesi
• Dikkat! Bütçe yılı içerisinde bildirim yapılmaması durumunda, bildirimin yapıldığı bütçe yılının sonuna kadar geçen yıllara ait muafiyet hakkı düşüyor.


BENZER YAZILAR