Doğuş GYO kira sözleşmelerinde kur indirimi yaptı!

Yazıyı paylaş:

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, kurlardaki yükseliş sonrası kira sözleşmelerinde dolar ve euro kurunu düşürme kararı aldı ve portföyündeki gayrimenkullerde uygulanan kira sözleşmelerinde dolar kurunu 4,90 TL’ye düşürdü.

 

Doğuş GYO’dan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

“Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sn. Hüsnü Akhan’ın başkanlığında şirket merkezinde toplanarak; Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 12.09.2018 tarihli ve 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelere yönelik düzenleme değerlendirilmiştir.

İlgili düzenlemede; Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı, aynı kararın 4’üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında Türk parası olarak taraflarca yeniden belirleneceği belirtilmektedir.

Öte yandan, bahse konu kararda yer alan her iki madde hükmü ile, yeni yapılacak veya mevcut akdedilmiş sözleşmelerle ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca uygun görülen bazı hallerin istisna tutulabileceği de hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda Bakanlık tarafından yapılacak yasal düzenleme beklenmektedir.

Bu doğrultuda portföyümüzde yer alan gayrimenkullere ait kira sözleşmelerinde değişiklik yapılması hususunun söz konusu Bakanlık yasal düzenlemesini takiben değerlendirilmesine, gayrimenkullere ait kira bedellerinin ise, Ekim 2018’e (bir ay süre ile) ilişkin olarak aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir.

 

TOKİ’den 24 ilde arsa satışı!

 

1. Şirketimiz portföyünde yer alan “Gebze Center AVM” ve “Gebze Doğuş Oto” isimli gayrimenkulde mevcut kiracıların ödemekte olduğu Avrupa Para Birimi (“EURO”) bazlı Türk Lirası karşılığı kira bedelleri için, 01.10.2018-31.10.2018 (bir ay) dönemine münhasır olarak, kiracılardan iş hacimlerinin oldukça daralmış olması nedeniyle gelen taleplerin ve son dönemde finansal piyasalarda görülen kur artışlarının olumsuz etkileri dikkate alınmak suretiyle; 1 EURO kurunun ağırlıklı ortalaması 5,90 Türk Lirası olacak şekilde belirlenmesine, bu durumun kiracılara; bir aylık bir döneme münhasır olacağı, geleceğe dönük genel bir uygulama ve kabul şeklinde olmayacağı hususunun belirtilerek yazılı olarak bildirilmesine

 

2. Şirketimiz portföyünde yer alan “Doğuş Center Maslak” ve “Doğuş Center Etiler” isimli gayrimenkullerde mevcut kiracıların ödemekte olduğu ABD Doları (“USD”) bazlı Türk Lirası karşılığı kira bedelleri için, 01.10.2018-31.10.2018 (bir ay) dönemine münhasır olarak, kiracılardan iş hacimlerinin oldukça daralmış olması nedeniyle gelen taleplerin ve son dönemde finansal piyasalarda görülen kur artışlarının olumsuz etkileri dikkate alınmak suretiyle; 1 USD kurunun 4,90 Türk Lirası olarak belirlenmesine, bu durumun kiracılara; bir aylık bir döneme münhasır olacağı, geleceğe dönük genel bir uygulama ve kabul şeklinde olmayacağı hususunun belirtilerek yazılı olarak bildirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.”

 

Kaynak: ntv.com.tr

 

2018 Ekim ayı kira artışı ne kadar?

 


BENZER YAZILAR